Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Boss Ladies rykker ind i teknikrummene

Et nyt stort projekt skal sikre, at flere piger i fremtiden vælger en uddannelse indenfor installations- og byggebranchen.

TEKNIQ er gået sammen med en række andre organisationer om projektet ”Boss Ladies”, der skal få flere piger til at vælge en erhvervsuddannelse indenfor blandt andet installationsbranchen.

”Det er helt afgørende, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre, at vi i installationsbranchen har tilstrækkelig faglærte elektrikere og vvs-energiuddannede fremover. Derfor skal vi også have fat på pigerne. I installationsbranchen har vi gode muligheder for at gøre os attraktive blandt piger, for vi har nogle fantastiske uddannelser, hvor man både skal bruge sine hænder og sit gode hoved", siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Desværre er der stadig mange fordomme forbundet med en erhvervsuddannelse, men med ”Boss Ladies”-projektet håber TEKNIQ, at piger, forældre, lærere og vejledere får øjnene op for de mange spændende karrieremuligheder, der findes indenfor installationsbranchen.

Projektet, som løber over de næste tre år, er støttet af Nordea-fonden og Grundejernes Investeringsfond og henvender sig til piger i de ældste klasser i folkeskolen og unge kvinder på erhvervsuddannelsernes installations- og byggeuddannelser i hele landet.

Projektet består blandt andet af et ambassadørkorps af kvinder, der er i gang med en erhvervsuddannelse, som tager rundt på folkeskolerne og fortæller om uddannelserne og de mange karrieremuligheder, der findes når man har taget en uddannelse indenfor installationsbranchen. Derfor vil TEKNIQ også meget gerne høre fra virksomheder, der har kvindelige lærlinge eller svende ansat, som ønsker at deltage i projektet.


Du kan læse mere på www.boss-ladies.dk

Underdirektør Tina Voldby kan kontaktes på 2012 8283.

Fakta om projektet 

  • Boss Ladies-projektet er et tre årigt projekt, der skal gøre det mere attraktivt for piger at vælge en erhvervsuddannelse. 
  • TEKNIQ Installationsbranchen, Foreningen Divers Dansk Byggeri, 3F, Dansk El-forbund, Blik og Rørarbejderforbundet, Danske Malermestre og KL står bag projektet.
  • Projektet er støttet af Nordea-fonden og Grundejernes Investeringsfond.

Bliv en del af projektet 

Jeres virksomhed kan også blive en del af projektet, hvis I har lyst.

Projektet består af tre elementer, nemlig et Boss Ladies ambassadørkorps, virksomhedspraktik og det vi kalder en omvendt rekrutteringsmodel. Projektet vil foregå i Region Sjælland i perioden 2018-19 og Region Hovedstaden 2019-20, hvor det bagefter vil fortsætte i Jylland.   

Boss Ladies ambassadørkorpset består af unge kvinder, der allerede i dag er ved at tage en uddannelse indenfor installationsbranchen. 2-3 gange i løbet af et år tager de ud til skoler og fortæller piger i folkeskolerne om de mange spændende muligheder og oplevelser, der findes indenfor installationsbranchen. Hvis du har en kvindelig lærling eller svend ansat, som kunne tænke sig at være med til at fortælle om hverdagen i jeres virksomhed, så hører vi gerne fra jer. I perioden 2018-2019 vil projektet blive udrullet på Sjælland, så vi har i første omgang brug for ambassadører, der arbejder og bor på Sjælland. 

Virksomhedspraktik er en mulighed for at få omkring tre-fire piger fra 8.- 9. klasse i virksomhedspraktik et par dage. Her vil pigerne opleve hverdagen i gode installationsvirksomheder - og praktikken vil forhåbentlig inspirere pigerne til at vælge en uddannelse indenfor installationsbranchen. Hvis jeres virksomhed er beliggende på Sjælland og I kunne tænke sig at få interesserede piger fra 8.- 9. klasse i virksomhedspraktik, så vil vi meget gerne høre fra jer.  

Omvendt rektrutteringsmodel er et forsøg på at hjælpe de kvinder, der allerede har valgt en uddannelse indenfor installationsbranchen med at finde en læreplads. Hvis I kunne tænke jer at høre mere om mulighederne for at få en kvindelig lærling ansat i jeres virksomhed, så er I meget velkommen til at tage kontakt til os allerede nu. 

Boss Ladies i medierneTEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.