Sidste chance: Søg tilskud til kollektive varmepumper

Der er 4,2 millioner kroner til rådighed i puljen, der giver tilskud til varmepumpeprojekter hos varmeværker.

Fra 1. september til 1. november kan man for sidste gang søge om støtte fra 2018-puljen, der støtter etablering af eldrevne varmepumper til grundbeløbsværkers fjernvarmeproduktion uden for kvotesektoren. 

De kraftvarmeværker, der modtager grundbeløb eller treledstarif kan nu igen ansøge om etableringsstøtte til varmepumpeprojekter. Der er i 2018 afsat en pulje på 27,9 mio. kr., der dækker op til 15 pct. af værkernes støtteberettigede etableringsomkostninger. I 2018 har Energistyrelsen indtil videre givet tilsagn til 16 varmepumpeprojekter med en samlet støttesum på 24,4 mio. kr.

Varmeværker, der ønsker tilskud til et varmepumpeprojekt, kan søge de resterende midler i en ny ansøgningsrunde. I denne ansøgningsrunde vil der være 4,2 mio. kr. til rådighed. 

Ansøgningsskema og vejledning til tilskudsordningen er opdateret og ligger klar til brug hos Energistyrelsen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.