Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Jubilæumskonference: Værdibyg 10 år

Den 13. november 2018 holder Værdibyg jubilæumskonference for alle, der arbejder i og med byggeriets processer.

Fremtidens værdiskabende byggeprocesser - forandring og forankring i værdikæden

På Værdibygs jubilæumskonference den 13. november ser vi på byggeriets fremtidige processer og samarbejdsformer. Vi inviterer byggeriets first movers, og sammen med oplægsholdere og deltagere ser vi på udviklingen af fremtidens byggeprocesser og mulighederne for forsat at bevæge branchen i en værdiskabende retning.

Siden 2008 har Værdibyg forbedret samarbejdet i byggeriet og nytænkt en lang række fælles processer og samarbejdsformer i en branche under hastig forandring. Værdibyg går forrest i udviklingen af byggeriets processer og guider branchen til at gribe tingene rigtigt an - til parternes fælles bedste.

Det vil vi også gøre i fremtiden, hvor nye og endnu mere skelsættende forandringer og udfordringer venter. For byggeriet vil i de kommende år blot blive mere komplekst i takt med øgede krav til ny teknologi, internationalisering, bæredygtighed og interessentinddragelse.

Udviklingen buldrer afsted, men for en enkelt dag stopper vi op og fejrer vores jubilæum med en spændende konference, som tegner konjunkturerne for udviklingen i byggeriets processer frem mod 2030.

Konferencen er for alle, der arbejder i og med byggeriets processer og som vil være med til at se ind i fremtiden og drøfte, hvordan vi i fællesskab kan udvikle fremtidens effektive byggeprocesser.

Dato: 13. november 2018

Tid: kl. 13-18:30

Sted: Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, København Ø

Tilmeld dig her - det er gratis at deltage

Program

13.00 Værdibyg 10 år - Velkommen til jubilæumskonference

13.15 Fremtidens byggeprocesser – forandring og forankring


Hvordan løser vi byggeriets aktuelle udfordringer?
Peter Fangel Poulsen, afdelingschef, Realdania By og Byg
Kritiske perspektiver på byggeriets aktuelle udfordringer og løsninger. Hvordan udvikler vi os i samspil med nyt aftalegrundlag, ny teknologi etc.?

Hvordan udfordrer vi branchen med nye ideer?
Louis Becker, partner og direktør, HLA Henning Larsen Architects
Vi skal udfordre praksis med nye visioner for byggeriets processer og samarbejder. Vi kan bl.a. hente inspiration fra samarbejdet med udenlandske parter

Hvordan videreudvikler vi byggeprocessen?

Torben Bjørk, adm. direktør, Hoffmann a/s
Hvordan ønsker vi byggeriets processer om 10 år, og hvordan skal vi udvikle os for at lykkes sammen?

Hvordan sikrer vi effektiv implementering?
Dariush Rezai, adm. direktør, Sweco
Bevægelser i markedet skaber nye konstellationer og muligheder for samspil mellem fagligheder og virksomheder. Forandringerne kræver ledelse med både forretningsmæssig og faglig kompetence.

14.45 Paneldebat: Fremtidens værdiskabende byggeprocesser

15.15 Pause og netværk

15.45 Hvad er næste skridt?

I tre parallelsessions udforsker vi temaerne
  • Bæredygtighed og byggeproces – spiller det sammen?
  • Samarbejde eller konflikt – hvordan udvikler vi fremtidens proces-kultur? 
  • Teknologi og proces – medspil eller modspil?
    Først bliver vi inspireret af 3 praktikere, derefter er der fri debat 
17.00 Hvordan sikrer vi udvikling? – Forandring og forankring gennem adfærd
Alexandra Krautwald, direktør, Composing a/s
Alexandra har 25 års erfaring i strategiimplementering, lederudvikling, adfærds- og forandringsledelse er fast blogger på børsen.dk.

17.45 Værdibygs fremtid - afrunding

18.00 Networking – med drinks og snacks


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.