Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Skuemester på elektrikeruddannelsen – er det noget for dig?

TEKNIQ Arbejdsgiverne mangler skuemestre til elektrikeruddannelsen, så hvis det har din interesse at blive skuemester, må du meget gerne kontakte os.

Skuemestre udpeges af TEKNIQ Arbejdsgiverne i samråd med lokalafdelingerne og lokalforeningerne efter nedenstående kriterier. Det kræves, at man som skuemester:

• Er ejer eller ledende medarbejder i en medlemsvirksomhed
• Er erhvervsaktiv
• Selv uddanner lærlinge
• Er aktiv på uddannelsesområdet 
• Har en god indsigt i uddannelsens faglige og tekniske indhold

Udpegning til skuemester sker for en 4-årig periode, og perioden følger valg af medlemmer til erhvervsskolernes bestyrelse.

Skuemestrene modtager et honorar på 1.500 kr. pr. dag, hvor de er ude at bedømme prøver. 

Fakta om skuemesterkorpset på elektrikeruddannelsen

På elektrikeruddannelsen er der etableret et landsdækkende skuemesterkorps. Skuemesterkorpset administreres af vores uddannelsessekretariat (EVU). Når du er skuemester, vil du således blive kontaktet af EVU, når der er brug for skuemestre til en af prøverne på elektrikeruddannelsen.
Antallet af prøver, som en skuemester kvalitetssikrer om året, kan variere meget. Det er dig selv, som siger til og fra, men for at opretholde en vis rutine i opgaven, forventes et minimum på to prøver om året.

Før skuemestrene kan komme ud på skolerne og fungere som skuemester, skal den nyudpegede skuemester på et kursus afholdt af EVU (El- og vvs-branchens uddannelsessekretariat) samt deltage ved en prøve som observator/føl. 

Der er planlagt skuemesterkursus for nye skuemestre ultimo oktober 2019.

Hvis du er interesseret i at blive skuemester eller har uddybende spørgsmål, så kontakt Kelvin Strømsholt på mail: kas@tekniq.dk eller på tlf.: 2891 5520 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.