edward-lorentzen-tekniq-arbejdsgiverne

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

elo@tekniq.dk 

7742 4270

30 procent af den samlede vareeksport kommer fra SMV’er

Med en rekordstor eksportomsætning på knap 200 mia. kroner sætter danske SMV’er rekord i 2018. Det meste af denne eksport går til vores traditionelle EU-markeder – Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien i nævnte rækkefølge.

Mens det stadig er de traditionelle EU-markeder, som modtager den største del af eksporten fra de danske SMV'er, så spiller også andre markeder en stigende rolle.

Ifølge nye tal fra eStatistik har ikke mindst udvidelsen af EU mod øst i perioden 2004-2013, hvor hensigten både var at gavne sikkerheden og udviklingen i Europa samt at hæve levestandarden i de pågældende østlande, vist sig også at være særdeles gunstig for samhandlen mellem disse østlande og resten af EU. 

Den største relative eksportvækst for danske SMV’er kommer således fra disse nye EU-lande, hvortil eksporten er vokset med 57 procent, mens den til traditionelle markeder blot er steget med 15 procent. 

Også når det gælder markeder udenfor EU, klarer de danske SMV’er sig godt. Her har man oplevet en stigning på 24 procent, og særligt eksporten til USA og Kina er stigende.  

De fleste forbinder dansk eksport med store virksomheder og produkter som vindmøller, insulin og fødevarer, hvilket da heller ikke er helt forkert. Men mange SMV’er – særligt i metalindustrien – spiller også her en vigtig rolle som underleverandører til disse virksomheder. SMV’erne i metalindustrien kan dog også selv og har en klar styrkeposition i forbindelse med eksport af maskiner og udstyr til andre industrier – samt i forbindelse med specialmaskiner, som ligger øverst på listen med varegrupper i SMV-eksporten.  

Danmark er med andre ord fortsat meget afhængig af SMV-eksporten – ikke mindst eksporten fra SMV’er i metalindustrien.  

"Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder vi os over, at vores medlemmer i metalindustrien bidrager væsentlig til dette. Vi er ikke i tvivl om, at der er travlhed i virksomhederne, og at der fokuseres på eksportmarkederne. En stigende eksportandel er et udtryk for dygtighed og kompetence i forhold til produkter og produktudvikling. Men det er også et udtryk for, at SMV’er er gode til forretning og har fokus på effektiv produktion, investering i nye teknologier samt automation for fortsat at kunne være konkurrencedygtige," siger Lise Daldorph, udviklingschef hos TEKNIQ Arbejdsgiverne. 

Læs hele rapporten fra eStatistik her!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.