Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

DANAK: Kiwa-kunder kan producere videre til januar - SENESTE NYT

Mandag den 9. december var der frist for Kiwa Inspecta for at indlevere dokumentation og materiale i sagen om suspenderingen af virksomheden, som udsteder af EN1090-certifikater på bygningsstål. Men DANAK oplyser, at kunderne i den danske metalbranche med certificeringer fra Kiwa kan CE-mærke og sætte produkter på markedet til en endelig afgørelse er truffet – forventelig i starten af januar 2020 - OPDATERET 19. DECEMBER MED SENESTE NYT FRA KIWA OG DANAK!

SENESTE NYT:

TEKNIQ Arbejdsgiverne har på baggrund af den verserende sag mellem KIWA Inspecta A/S og DANAK været i kontakt med Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen for at sikre de omhandlede medlemmers mulighed for at opretholde deres 1090-certifikat. Ifølge DANAKs opfattelse, vil en de-notificering af KIWA Inspecta medføre, at udstedte certifikater annulleres uden varsel. De medlemmer, der har 1090-certifikatet gennem KIWA Inspecta, er direkte informeret om deres situation. TEKNIQ Arbejdsgiverne har bedt TBST om at vurdere, hvordan det normative krav til ”løbende overvågning” efter standarden 1090-1 skal tolkes.


Tidligere information:

– Afgørelsen om akkreditering kan tages i denne uge på baggrund af de seneste informationer fra virksomheden. Afgørelsen om de-notificering af certificeringsorganet tager tid at sagsbehandle og foretage en høring om. Derfor vil metalvirksomheder med et EN 1090-certifikat fra Kiwa kunne producere videre selvom certifikatet ikke mere er under akkreditering, idet afgørelsen om at de-notificerer certificeringsorganet først kan træffes i starten af januar, siger direktør Jesper Høy fra DANAK.

DANAK er en forkortelse for Den Danske Akkrediteringsfond, der er etableret som en uafhængig non-profit erhvervsdrivende fond. Hvis DANAK finder uregelmæssigheder under f.eks. en EN1090 audit, så kræver man en analyse fra det certificerende organ, så alle kan være helt sikre på, at alle andre udstedte CE-mærkninger er i orden.

Kiwa blev suspenderet i september – og har indtil nu ikke formået at få denne suspendering ophævet. Sagen startede med en dårlig beskrevet kvalitetshåndbog hos Kiwas kunde samt manglende auditering af boltsamlinger og overfladebehandling.

Kunderne ringer

– Jeg ønsker ikke at kommentere på et forventelig udfald af denne sag. Vi ved, at sagens afgørelse er vigtig for mange virksomheder. En række Kiwa-kunder har henvendt sig direkte til os, og vi har talt med så mange som muligt. Men nu prioriterer vi at få behandlet sagen så hurtigt som muligt, siger Jesper Høy.

De-notificering af en certificerende virksomhed er en sjældenhed. For fem år siden var der en del-denotificering på vej, men den blev løst.

– Hvis en sag ender i en de-notificering, så vil vi oplyse dette til offentligheden og samtidig vil virksomheden være pålagt at informere sine kunder om, at deres certificeringer på bygningsstål ikke længere er gyldige, siger Jesper Høy.

Ikke flere frister

Hvis Kiwa-sagen ender i en de-notificering vil der efter offentliggørelsen i januar ikke være en frist eller en periode, hvor kunder kan nå at skifte til en anden certificeringsvirksomhed og undgå et stop i muligheden for at levere CE-mærket bygningsstål. Fristen er i realiteten perioden fra nu til en evt. de-notificering i januar, oplyser DANAK.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.