Kontrol med elsikkerhed på byggepladser

Fra slutningen af februar og frem fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med elinstallationerne på 100 byggepladser.

Der er særlige krav til elsikkerheden på netop disse steder, og styrelsen vil blandt andet følge op på, om installationerne bliver tjekket ofte nok.

Læs mere om den kommende kontrol på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

TEKNIQ bakker op om den forestående indsats, der skal sikre, at de vigtige regler om elsikkerhed overholdes.

Gode råd til sikker el på byggepladser

Sikkerhedsstyrelsen har en fem gode råd til at sikre elsikkerheden på byggepladser:

  • Ryd op i ledninger og kabler, så de ikke ligger steder, hvor man går eller kører 
  • Brug kun stikpropper med tre eller fem ben sammen med forlængerledninger og kabeltromler 
  • Tilslut kun dit værktøj, hvis der er en fejlstrømsafbryder 
  • Tjek eltavlen for skader 
  • Tilkald en elinstallatør mindst hver tredje måned

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.