Blød start for nye varebilsregler

Den 1. juli trådte de nye regler, der blandt andet betyder, at varebiler på over 2.000 kilo skal indregistreres igen. Men da det kniber med at behandle de mange ansøgninger, har Færdselsstyrelsen ny aftalt med politiet, at man de første tre måneder vil ”forholde sig vejledende” overfor de chauffører og vognmænd, der standses og kontrolleres.

Siden de nye regler for varebilskørsel blev vedtaget, har de været genstand for hård kritik – ikke mindst når det gælder kravet om, at alle varebiler på over 2.000 kilo skal have en særlig tilladelse. Blandt andet TEKNIQ Arbejdsgiverne har fremhævet, at regelændringen blot er endnu en administrativ og økonomisk byrde, der generer de mange i forsøget på at få ram på nogle ganske få brodne kar.

Ikke desto mindre trådte reglerne i kraft den 1. juli, men det har knebet for Færdselsstyrelsen at få behandlet de mange ansøgninger i tide. Derfor har Færdselsstyrelsen ifølge en pressemeddelelse aftalt med politiet, at politiet i de første tre måneder efter varebilskravene er trådt i kraft (altså frem til den 30. september”) vil ”forholde sig vejledende” over for de varebilschauffører og vognmænd, der standses og kontrolleres. 

De nye regler indebærer blandt andet, at virksomheder skal være i besiddelse af en tilladelse, hvis virksomheden efter den 1. juli fortsat skal køre godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg og fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.

Status på Færdselsstyrelsens sagsbehandling

Færdselsstyrelsen er i gang med at behandle de modtagne ansøgninger; i første omgang dem, som styrelsen har modtaget inden fristen den 1. april og dernæst dem, styrelsen har modtaget efter denne frist. Behandlingen sker i den rækkefølge, som ansøgningerne er modtaget.

Bemærk: Frem til den 30. september skal dit køretøj fortsat leve op til færdselslovens øvrige regler for at færdes lovligt på offentlig vej. Politiets vejledende indsats gælder alene reglerne om varebilstilladelser.

Hvis du vil vide mere om dette emne, har Færdselsstyrelsen lagt en nyhed på sin hjemmeside fstyr.dk den 27. juni. Du kan også klikke dig ind på www.varebilskrav.dk, hvor du kan finde yderligere vejledning om kravene.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.