Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Klimamål skal hjælpes på vej: Politikerne skal gøre alle ambitionerne til konkret handling

DEBAT: Vi hilser den nye klimakurs velkommen. Men klimamål hjælper selvfølgelig først klimaet den dag, det bliver omsat til konkret politisk handling. Og der er brug for, det sker hurtigt.

Debatindlæg af Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, og Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi. Bragt i Avisen Danmark den 23. juli 2019.

Det var en historisk målsætning, da Mette Frederiksen kunne løfte sløret for, at der nu er et flertal bag et mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.

Vi hilser den nye klimakurs velkommen. Det viser tydeligt, at det nye flertal lytter til danskernes klimakrav, og at en ny regering ønsker at være blandt de grønneste i verden.

Men klimamål hjælper selvfølgelig først klimaet den dag, det bliver omsat til konkret politisk handling. Og der er brug for, det sker hurtigt.

Danmark har alle muligheder for at udvikle sig til et elektrificeret samfund. Det er blevet markant billigere at producere grøn strøm, og i dag bliver mere end tre-fjerdedele af vores elforbrug dækket af vindmøller, solceller og anden vedvarende energi.

En ny rapport fra EA Energianalyse viser , at der kan ske en voldsom acceleration i antallet af elbiler og varmepumper, hvis de rette rammebetingelser er til stede. Men opfyldelsen af disse betingelser kræver, at vi skal have udrullet en ladeinfrastruktur, som kan forsyne det stigende antal elbiler.

Her er det oplagt, at kommunerne spiller en aktiv rolle i at sikre, at der i forbindelse med arbejdspladser, butikker og lejligheder bliver etableret cirka én ladestander pr. elbil.

Kommunerne bør derfor, som led i den kommunale udstedelse af byggetilladelser, stille krav til ladeinfrastrukturen, ligesom der bør udarbejdes kommunale planer for etableringen af de nødvendige ladestandere i de øvrige dele af kommunerne. Lykkes det, kan vi ifølge analysen - og uden yderligere politiske initiativer - se frem til at have op imod 400.000 elbiler på de danske veje i 2030.

Men det er langt fra nok for at nå CO2-målet i 2030. Her er der brug for minimum én million grønne biler. Derfor skal salget af elbiler som minimum hjælpes på vej af et politisk tilsagn om, at de afgiftsfordele, som elbiler har i dag, fastholdes til minimum 2025.

Hvis vi bærer os rigtigt an, behøver skiftet fra sort til grøn energi ikke at koste danskerne specielt meget mere. Men til gengæld står vi overfor nye udgifter til installation og nyt udstyr, når de skal skifte energispor. Derfor skal der konkrete forslag på bordet, der kan gøre det mere økonomisk attraktivt at investere i grøn omstilling for den enkelte forbruger.

Den store politiske opgave bliver dog at indrette afgiftssystemet, så den hjælper den grønne omstilling på vej fremfor som i dag at spænde ben. Det skal indrettes, så det i højere grad afspejler, hvilken energi, der belaster klimaet. I praksis betyder det, at afgifter på energi til opvarmning og transport skal indrettes, så danskerne vælger den bil og den varmeløsning, der bringer CO2-belastningen ned.

Konkret skal alle husejere opleve, at det giver økonomisk mening at skifte oliefyret ud med fx en varmepumpe. I dag kommer enlige og familier med et lille elforbrug i klemme, da elvarmeafgiften først gælder, når du har brugt 4.000 kWh el om året. Derfor skal denne forbrugsgrænse sættes ned. Og husstande, der i dag primært får varmen fra et naturgasfyr, men som har installeret en varmepumpe som supplement, skal også kunne gøre brug af elvarmeafgiften. Det vil med tiden kunne gøre varmepumpen til husets primære varmekilde.

For grønne løsninger bør afgifterne desuden sidestilles. Det giver ikke længere mening at straffe el sammenlignet med andre grønne energiformer, som det i dag er tilfældet i bygningsreglementet.

En elektrisk fremtid stiller også nye krav til vores elnet i et omfang, der ikke tidligere er set. Elbiler i alle carporte og på parkeringspladserne i byerne vil betyde, at der skal sendes meget mere strøm gennem elnettet end i dag. Og vi får kun bilejeren til at vælge elbilen, hvis det er nemt og man har sikkerhed for, at den kan lades op, når der er brug for det. Derfor skal vi bruge energien på en intelligent og fleksibel måde. For eksempel kan ladningen af elbilen samt vaskemaskinen og varmepumpen køre om natten, hvis prisincitamentet er stort nok.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.