Carsten Essler Helmer

Konsulent

ceh@tekniq.dk

7742 4296

Ærgerligt stop for energisparesager på it- og serverområdet

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne ærgrer man sig over, at Energistyrelsen har indført et midlertidigt stop for energisparesager om projekter på it- og serverområdet. Der bør komme styr på administrationen af ordningen og udfordringen med dokumentation, lyder opfordringen.

Energistyrelsen og de øvrige medlemmer af Teknisk Arbejdsgruppe har fra og med den 22. maj indført et midlertidigt stop for medregning af besparelser fra it- og serverrumsprojekter. Det sker på baggrund af en særkontrol, der har påvist udfordringer med dokumentation af disse typer projekter. 

"Det er brandærgerligt, at Energistyrelsen m.fl. nu har valgt at sætte en stopper for energissparesager på et vigtigt område for energieffektivisering, fordi der ikke er styr på dokumentationen. Selvfølgelig skal reglerne overholdes, men installatørerne bør ikke tages som gidsler i denne sag. Administrative overvejelser må ikke sætte en stopper for gode projekter, og vi opfordrer Energistyrelsen til at få deres administration på plads, så ordningen kan fortsætte – ikke kun for vores medlemmers skyld, men i høj grad også for miljøets," siger Carsten E. Helmer, konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

FAKTA

Konkret indebærer det midlertidige stop for ordningen, at:

  • Der ikke kan indgås nye aftaler med slutbrugere om besparelser fra it- og serverrumsprojekter fra og med 22. maj 2019. 
  • Stoppet gælder alle projekter med besparelser fra it- og serverudstyr, herunder også projekter vedrørende køleanlæg i serverrum og UPS-anlæg i tilknytning til serverrum.
  • Sager, hvor der allerede er indgået projektspecifik aftale med en slutbruger om overdragelse af besparelse, stadig kan realiseres og indberettes.

Det midlertidige stop er gældende, indtil Energistyrelsens særkontrol er afgjort, hvorefter Teknisk Arbejdsgruppe vil vurdere, om særkontrollens resultater giver anledning til nye retningslinjer på området eller et permanent stop.

Læs også: Energistyrelsens FAQ om energiselskabernes energispareindsats

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.