Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Grøn omstilling handler om mere end gode intentioner

Der er brug for konkrete politiske tiltag – og ikke bare løfter – hvis Danmark skal tilbage i spidsen for den grønne omstilling. Det er meldingen fra brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Af Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.
Bragt på Altinget.dk den 28. maj 2019.

Ønsket om at begrænse klimaforandringerne og sætte yderligere gang i den grønne omstilling fylder meget i danskernes bevidsthed. I hvert fald topper netop miljøet ifølge flere vælgerundersøgelser prioriteringslisten, når danskerne træder ind i stemmeboksene den 5. juni. 

Politikerne fra begge sider af Folketinget har da også travlt med at køre sig selv i stilling i forsøget på at fremstå så grønne som muligt – ja, faktisk røg der hele 11 hænder i vejret, da partilederne under den første debat på TV2 blev spurgt, hvem der var de mest ambitiøse på klimaområdet.

En sammenligning af medlemsstaternes udkast til klimahandlingsplaner viser imidlertid, at Danmark ligger på en beskeden 19. plads i EU i spørgsmålet om energieffektivisering – side om side med lande som Bulgarien og Rumænien. Dermed ligger vi i Danmark meget langt fra de grønne ambitioner, vi normalt har på området, og som tidligere betød, at Danmark blev betragtet som en grøn vindernation. 

Det står klart, at der er for stor afstand mellem nødvendige konkrete initiativer og de respektive partiers miljøløfter og -planer, som primært har handlet om gode intentioner og mindre om konkrete mål for indsatsen. Derfor bør man benytte valgkampen til at fortælle, hvordan man mere konkret vil styrke den grønne omstilling. 

Og her kan politikerne jo så erindre sig, at det er de økonomiske realiteter, der fylder mest, når danske bygningsejere overvejer, om det er tid til at sætte handling bag de grønne drømme. For bygningsejere skal det ganske enkelt kunne betale sig at investere i eksempelvis energibesparelser, vedvarende energiløsninger og miljøvenlig transport. 

Langt størstedelen af energieffektiviseringerne finansieres af private midler – og sådan bør det også være, men for at nå de grønne mål, skal tempoet i energieffektiviseringer i vejret, og indsatsen kommer ikke af sig selv. 

Vi kan nå fossilfrihed i 2050, hvis vi lykkes med at gøre den grønne omstilling til en folkesag, der involverer bredt. Derfor har vi brug for bedre og flere tiltag, der støtter de danskere, som konkret gør en energieffektiviseringsindsats og forbedrer klimaet, samtidig med at de nedbringer Co2-udfordringen for os alle.

Et sted at starte kunne være ved at udvide den eksisterende boligjobordning, så den dels gav mulighed for større fradrag og samtidig også gjorde det muligt at få fradrag for de anvendte materialer. Vi ved, at bygninger står for hele 40 procent af det samlede danske energiforbrug. Derfor vil det være naturligt at fokusere på netop dette område.

En anden vej kunne være at droppe afgifterne på elbiler, så det blev langt billigere at udskifte den fossile vognpark med mere miljøvenlige alternativer.

Men uanset hvilke løsninger, man foretrækker, så skal der handles nu. Derfor opfordrer vi den kommende regering til, uanset hvilken partifarve den får, at sætte konkrete mål for den danske energieffektiviseringsindsats. Husk at involvere bygningerne, inddrag danskerne bredt, og støt dem, der gør en konkret indsats for klimaet og den grønne omstilling.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.