Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Færre uddannelsesaftaler på smede- og industriteknikeruddannelserne

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er faldet i årets tre første kvartaler.

Der er i årets første ni måneder blevet indgået færre uddannelsesaftaler på både smedeuddannelsen (et fald på 8,8 procent) og på industriteknikeruddannelsen (et fald på 8,2 procent) i forhold til samme periode i 2018. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Samtidig viser tallene dog også, at antallet af lærlinge i skolepraktik er faldet markant sammenlignet med året før med henholdsvis 25,5 og 20 procent for de to uddannelser.

”Det er bekymrende, at der bliver indgået færre uddannelsesaftaler, og vi vil fra vores side naturligvis fortsætte arbejdet både med at få virksomhederne til at tage flere lærlinge fra smede- og industriteknikeruddannelserne og med at få flere dygtige unge til at vælge netop disse uddannelser,” siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Derfor har vi her i november lanceret en ny kampagne rettet mod de unge. Den bygger på en kampagnefilm, der både henvender sig direkte til de unge, og som også kan bruges af for eksempel virksomhederne og skolerne,” siger Tina Voldby.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har også indledt en særlig kampagne overfor virksomhederne under overskriften ”Tag en ekstra lærling” med materialer om lærlingeforløb og gode råd, når man ansætter en lærling. Begge kampagner gik i luften i midten af november.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.