jan v. Kristensen

Jan V. Kristensen

Redaktør (Industri)

jak@tekniq.dk

7741 1502


Metalindustrien er ramt på indtjeningen

TEKNIQ Arbejdsgivernes industrianalyse blandt 333 medlemsvirksomheder indenfor metalindustrien viser, at indtjeningen i de fleste industrivirksomheder er blevet mere presset i løbet af 2018. Metalindustriens gennemsnitlige indtjening pr. ansat falder med lidt over 11 procentpoint.

Af Jan Kristensen

Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat i en metalindustrivirksomhed, der er medlem hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, er på 60.000 kr. pr. ansat. Det er et fald på 11 procentpoint fra 2017 til 2018.

Det viser den første udgave af Industrianalysen, hvor temperaturen bliver taget på forretningsklimaet for industrivirksomheder inden for metal. Analysen er lavet med udgangspunkt i medlemsvirksomhedernes regnskabsmæssige resultater og nøgletal fra 2018/19.

Læs Industrianalyse 2019

Det er industrivirksomheder i størrelsen 26-50 ansatte, der oplever det største indtjeningsfald. Her er indtjeningen pr. medarbejder næsten halveret i forhold til 2017, og ligger i 2018 på gennemsnittet, dvs. en indtjening på ca. 60.000 kr. pr. ansat. 

De største industrivirksomheder, som også i 2017 havde den højeste indtjening pr. ansat, styrker indtjeningen. I disse virksomheder stiger indtjeningen pr. medarbejder i 2018 med knapt 12 procentpoint i forhold til året før til ca. 145.000 kr. 

Derimod kniber det for nogle af de mindre og mellemstore virksomheder at tjene penge. I virksomheder med 26-50 ansatte er indtjeningen næsten halveret i 2018 sammenlignet med året før, men også virksomheder i kategorien 11-25 ansatte tjener ca. 28 procent mindre pr. medarbejder i 2018 sammenlignet med det forudgående regnskabsår.

"Nøgletallene i vores analyse af metalindustrien viser, at virksomhederne samlet set er blevet pressede på indtjening. Men helt afgørende er det her i 2019, at forudsætningerne for at drive en sund forretning i industrien ikke kommer under yderligere pres eksempelvis på lønomkostningerne," siger Mads Graves, direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 
Der er betydelige geografiske forskelle på industrivirksomhedernes evne til at levere overskud. Værst ser det ud med indtjeningen for industrivirksomhederne i hovedstadsområdet. Nordjylland er fortsat den region med den højeste andel af overskudsgivende industrivirksomheder, på trods af at gennemsnittet falder omkring 10 procentpoint: 98 procent af industrivirksomhederne i Nordjylland gav overskud i 2017. I 2018 er det 88 procent.

Nordjylland bedst

De nordjyske industrivirksomheder har - på trods af et mindre fald fra 2017 til 2018 - fortsat den markant højeste indtjening pr. ansat i medlemsundersøgelsen. Her tjener industrivirksomhederne i gennemsnit ca. 163.000 kr. pr. ansat, hvilket er ca. 60 procent over gennemsnittet for de øvrige regioner i landet. 
Syddanmark er den eneste region, hvor industrivirksomhedernes indtjening pr. medarbejder stiger en smule. Her går indtjeningen op fra et gennemsnit på knapt 90.000 kr. pr. ansat til ca. 98.000 kr. pr. ansat. Det svarer til en fremgang på knapt 9 procentpoint.  Værst ser det ud med indtjeningen for industrivirksomhederne i hovedstadsområdet. 

"Man må beundre det nordjyske erhvervslivs evne til at lave resultater på bundlinjen, når man ser resultaterne i vores industrianalyse. Det er markante overskud, og det er samtidig markante forretninger af den investerede kapital i Nordjylland," siger direktør Mads Graves.

Ejere af industrivirksomheder i Nordjylland kan nemlig også glæde sig over, at de i undersøgelsen opnår det højeste afkast af den kapital, der er investeret i virksomheden. I 2017 fik de nordjyske industrivirksomheder i gennemsnit et kapitalafkast på knapt 30. Kapitalafkastet i de nordjyske industrivirksomheder falder i 2018 til ca. 24 procent, hvilket dog fortsat er et flot tal.  

industrianalyse 2019

Læs Industrianalyse 2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.