Maria Schougaard Berntsen

Cheføkonom

msb@tekniq.dk

7741 1574

Coronaepidemien præger markedet

70 procent af virksomhederne inden for el, vvs og metal oplevede, at omsætningen faldt i marts på grund af coronaepidemien, og hver fjerde virksomhed har allerede bedt medarbejdere holde ekstra ferie. Det viser en ny undersøgelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

For nogle virksomheder faldt omsætning allerede fra den dag, hvor statsministeren holdt pressemøde om den delvise nedlukning af samfundet, men for andre virksomheder har man haft opgaver, der har holdt arbejdet i gang i marts, og hvor man først vil se fald i omsætningen den kommende tid.

”Coronaepidemien rammer således virksomhederne gradvist. Hele 70 procent af virksomhederne inden for el, vvs og metal oplevede dog allerede i marts måned et fald i omsætningen, og for 30 procent var omsætningen reduceret med mere end en femtedel,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Metalvirksomhederne er i lidt mindre omfang berørt end el- og vvs-virksomheder.

Coronaeffekt

Faldet i omsætningen er bredt forankret på tværs af virksomhedsstørrelse. Blandt de større virksomheder er der flere, der vurderer, at coronavirussen har haft negativ indflydelse end blandt små virksomheder.

”Men selv blandt små og mellemstore virksomheder er det mere end 2 ud af 3, der er negativt berørt. De, som er berørt blandt de mindste virksomheder med under 5 ansatte, oplever til gengæld at være hårdere ramt på omsætningen end de største. 35 procent af virksomheder med under 5 ansatte oplever, at omsætningen er reduceret med mindst en femtedel,” siger Maria Schougaard Berntsen. 

Mange af virksomhederne har allerede nu taget en række forholdsregler for at imødegå presset på omsætningen. Knap hver 4 virksomhed har allerede bedt medarbejdere om at afholde ferie eller feriefridage, og 15 procent af virksomhederne har bedt medarbejderen om at afspadsere overarbejdstimer. Da el- og vvs-virksomhederne er lidt hårdere ramt på omsætningen end metalvirksomhederne, har de også i lidt højere grad været nødsaget til at tilpasse bemandingen.

Coronaefekt
47 pct. af virksomhederne har ikke bedt medarbejderne og at blive hjemme, mens 6 pct. svarer ”ved ikke”. Disse to grupper fremgår ikke af grafen, men indgår i den procentuelle beregning. Der er mulighed for flere svar.

”Selvom en del virksomheder stadig har fuld bemanding ved udgangen af marts måned, så er det langt fra sikkert, at de kan beholde alle medarbejdere fremover. Virksomheder holder alle muligheder åbne og overvejer både de politisk vedtagne hjælpepakker, at udskyde investeringer, varsle ferie for medarbejderne, afskedige medarbejdere og at gå i dialog med medarbejderne om lønnedgang,” siger Maria Schougaard Berntsen.

Sådan har vi gjort

  • Spørgeskemaet er udsendt til 1.000 medlemsvirksomheder inden for el, vvs og metal hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.
  • Svarene er indsamlet fra 31. marts 2020 – 3. april 2020, og der er en samlet svarprocent på 23 pct. svarende til 234 virksomheder med i alt ca. 7.800 ansatte.
  • Spørgeskemaet er udsendt og besvaret inden annonceringen af forsigtig genåbning af dele af landet efter påske.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.