Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Rekruttering gennem opkvalificeringsforløb lykkes via samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og regionale arbejdsmarkedsråd (RAR)

Opkvalificeringsforløb til fibermontører for ledige skal sikre kvalificeret arbejdskraft til landsdækkende behov.

Intego A/S, Aarhus har i samarbejde med jobcenter Randers gennemført et vellykket forløb på 9 uger, hvor ledige ufaglærte bliver opkvalificeret til at arbejde med fiberinstallation. Forløbet består af 5 uger med udvalgte AMU-kurser rettet mod fiberområdet kombineret med et praktikforløb på 4 uger i virksomheden.  

Forløbet afsluttes fredag den 18. december 2020. Der var 14, der startede på forløbet, hvoraf to er stoppet under vejs pga. jobtilbud. De 12 ledige, der har gennemført forløbet, har alle fået fastansættelse hos henholdsvis Intego A/S og Xterna A/S. Intego A/S har samarbejdet med Xterna A/S om gennemførelse af forløbet, og sammen har de tilbudt jobgaranti til de ledige, der gennemførte forløbet. 

Lignende forløb til rekruttering af arbejdskraft til mangelområder kan anbefales 

Hvis I som virksomhed har områder, hvor I ansætter ufaglærte, så er det en oplagt mulighed enten at tage kontakt til TEKNIQ Arbejdsgiverne – Uddannelsesafdelingen eller selv at gå i dialog med det lokale jobcenter om muligheden for at målrette et forløb, der kvalificerer de ledige til området.   

Forløbene giver gode muligheder for, at kommende medarbejdere har gode kompetencer med sig i bagagen. Kursusforløbet afvikles typisk på den lokale erhvervsskole og kombineres med et praktikforløb i jeres virksomhed. I har således mulighed for at ansætte nye medarbejdere, der allerede er oplært og kender virksomheden og omvendt. 

Vigtige parametre for at få succes i et rekrutteringsforløb 

Forløbet som Intego A/S har gennemført er på mange måder eksemplarisk. Intego A/S og Xterna A/S har gennemført et omfattende arbejde med at finde frem til de ledige borgere, der er bedst egnet til forløbet. Den gode ”opskrift” der er anvendt, havde følgende trin:  

  1. Intego A/S og Xterna A/S har beskrevet en uddybende ”kravspecifikation” til, hvad der kræves som fibermontør. Den har jobcentrene anvendt til at finde mulige kandidater.  
  2. Der blev fundet 80 ledige, som virksomheden Xterna A/S efterfølgende interviewede pr. tlf. for at få en fælles forståelse for jobområdet. 
  3. Herefter blev der udvalgt 30 ledige, som blev indkaldt til en personlig samtale hos virksomheden Intego A/S. 
  4. Ud fra en gennemgang af alle samtalerne blev der udvalgt 14 ledige, som startede på forløbet. 

» Læs mere om det aktuelle forløb her

TEKNIQ Arbejdsgiverne hjælper gerne med at få lignende forløb sat i gang. Vi kan bl.a. hjælpe med at få skabt kontakt til De regionale Arbejdsmarkedskontorer, som administrerer de puljer, der er til rådighed for opkvalificeringsforløb til ledige. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.