Forlig mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK Privat

TEKNIQ Arbejdsgiverne fik natten til i går de første overenskomster i hus, da der blev indgået to 3-årige overenskomster med HK Privat:

Én, der omfatter de tidligere TEKNIQ-virksomheder, og en, som viderefører overenskomsten for de tidligere Arbejdsgiverne-virksomheder. Overenskomsterne omfatter i alt knap 2.500 funktionærer.

Resultatet læner sig op ad Industriforliget, ligger inden for samme omkostningsramme og omfatter blandt andet følgende:
  • De genebetalingssatser, der er nævnt i overenskomsten, stiger med 1,6 pct. om året.
  • Mindstebetalingssatserne reguleres med 400 kr. pr. år.
  • Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 1,7 pct. om året.
  • Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint om året, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejdernes ferieberettigede løn, men med mulighed for at aftale løbende udbetaling, så fritvalgsbidraget synliggøres i den lokale løndannelse.
  • Perioden, hvor arbejdsgiverne betaler fuld løn under orlov, udvides fra 13 til i alt 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.

Læs mere om OK20 her!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.