Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

HOFOR ændrer retningslinjer for udlevering af gasmåler

I forbindelse med indførelse af fælles anmeldelse af gasinstallationer via Virk.dk den 1. oktober blev de tidligere arbejdsgange hos gasdistributionsselskaberne ændret. Det gav en udfordring ved renovering af gasinstallationer i etageejendomme, hvor måleren ikke kunne udleveres, før installationen var anmeldt på Virk.dk, inkl. CE-mærket på det endnu ikke leverede gaskomfur.

HOFOR har nu ændret deres retningslinjer for udlevering af måler, så det er muligt at få udleveret en gasmåler, før der er anmeldt til Virk.dk. I praksis er det deres tidligere system, som er blevet genåbnet, dog kun i forhold til de nødvendige oplysninger om kundeforhold, forbrug og ikke mindst autorisationsnummer hos installatøren. Det har været vigtigt for HOFOR at sikre, at der kun udleveres gasmåler til autoriserede vvs-installatører.

Den nye procedure dækker alle former for arbejde med målere – udlevering, ombytning og aflevering. For yderligere information om de ændrede procedurer henvises til HOFOR’s hjemmeside, hvor dokumenterne ”forretningsgang for autoriserede gasmestre” og nye ”anbefalinger og anvisninger” for installationsarbejde kan findes.

Det er fortsat installatørens opgave at anmelde den færdige gasinstallation på Virk.dk inden ibrugtagning af installationen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.