Thorkild Bang

Thorkild Bang

Underdirektør

tba@tekniq.dk

7742 4219

Ny industrioverenskomst på plads

Søndag den 9. februar indgik CO-industri og Dansk Industri overenskomst på industriens område. Med den nye aftale ændres reglerne for forældreorlov, mindstelønnen hæves med 7,5 kroner over de næste tre år, og en større del af lønmodtagernes ferieberettigede løn sættes ind på Fritvalgs Lønkontoen.

Industriens nye overenskomster gælder for tre år - dvs. fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023. Blandt nogle af elementerne i aftalen er:

  • Mindstebetalingssatsen (også kaldet mindstelønnen) stiger med 2,5 kr. i timen om året.
  • Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. om året.
  • Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint om året, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejdernes ferieberettigede løn.
  • Perioden, hvor arbejdsgiverne betaler fuld løn under orlov, udvides fra 13 til i alt 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.
  • Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere under Industriens Overenskomst modtager løn fra arbejdsgiveren, udvides fra 9 til alt 14 uger.

Læs også:

De generelle forhandlinger

Hvis parterne ikke bliver enige

Forhandlingsforløbet fra start til slut

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.