Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Et nyt år for installationsbranchen

I anledning af det nye år svarede adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, Niels Jørgen Hansen, på tre spørgsmål fra Dagens Byggeri om året, der gik, og forventningerne til fremtiden.

- Hvad har for dig og din organisation/virksomhed kendetegnet 2019?

Det har først og fremmest været et år, hvor de danske installations- og metalvirksomheder har holdt fast i væksten i et kontrolleret tempo, hvor man i det store og hele har formået at følge med efterspørgslen. Men samtidig har vi også set tegn på, at manglen på kvalificeret arbejdskraft for alvor er begyndt at kunne mærkes ude i virksomhederne.

Vi ser eksempelvis, at stadig flere stillinger ender med at blive besat af personer med en anden profil, end det ellers var meningen. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det er udtryk for, at el- og vvs-installationsvirksomhederne må tænke kreativt, når de skal sikre den nødvendige arbejdsstyrke. Noget, de også gør ved eksempelvis at ansætte flere lærlinge, ufaglærte og udenlandsk arbejdskraft.

Samtidig har det været et år, hvor det bestemt ikke er blevet lettere at drive virksomhed her i landet. Nye regler og tiltag betyder, at de administrative byrder vokser – til trods for politiske løfter om det modsatte. Det gælder fx de nye regler om beskatning ved generationsskifter af familieejede virksomheder og kravet om genindregistrering af varebiler.

- Har enkeltstående begivenheder haft særlig betydning?

Der er ingen tvivl om, at folketingsvalget naturligvis har sat sit helt naturlige præg på året – også for installationsbranchen. Vi oplevede en valgkamp, hvor partierne næsten alle stod i kø for at fremhæve deres grønne ambitioner og deres mange løfter om mere og bedre velfærd … mens erhvervslivets livsbetingelser nærmest var ikke-eksisterende i valgdebatten.

Til gengæld har det været småt med konkrete initiativer, nu hvor stemmerne er afgivet, og den nye regering har begyndt arbejdet. Hidtil har det mest markante vel været målet om en reduktion i CO2-udledningen på 70 procent. Det er et mål, der kan få stor betydning for installationsbranchen, hvor vi jo netop er specialister i at sikre de tekniske løsninger, som skal omsætte de grønne ambitioner til praksis.

Men skal det lykkes, vil det kræve politisk handling i langt højere grad, end vi har set det i 2019.

For os som organisation var 2019 også et skelsættende år, hvor vi efter et længere tilløb fik gennemført fusionen af TEKNIQ og Arbejdsgiverne og på den måde sikrede, at vi får endnu bedre muligheder for at varetage vores medlemmers interesser de kommende år.

Samtidig synes jeg, det er værd at notere, at vores medlemsvirksomheder formåede at sætte nye rekorder, både når det gælder antallet af uddannelsesaftaler og den samlede beskæftigelse.

- Hvilke forventninger har du til 2020?

Hvis vi fokuserer på virksomhedernes udvikling, så forventer jeg, at vi i 2020 stadig vil se et højt aktivitetsniveau – mens væksten næppe vil fortsætte i samme tempo som hidtil.

Jeg forventer også, at man fra politisk hold vil sætte mere konkret gang i den grønne omstilling. I øjeblikket præsenteres vi for det ene skrækscenarie efter det andet for den globale klimaudvikling. Der er med andre ord ikke plads til bare at slynge om sig med tomme løfter. Det er tid til handling, og installationsbranchen er klar til at gå forrest. Klimaloven er et godt første skridt, men vi mangler stadig at se, hvordan de store ambitioner skal føres ud i livet i praksis.

Samtidig har jeg et håb om, at man fra politisk hold indser, at det er nødvendigt at understøtte erhvervslivet, hvis vi skal skabe grundlaget for det velfærdssamfund, vi alle ønsker. Det er virksomhederne, der sikrer det økonomiske grundlag og de job, der skal til for at skaffe de nødvendige midler til at føre regeringens velfærdsplaner ud i livet. Det håber (og forventer) jeg, at politikerne husker på!

Og så forventer jeg, at vi som brancheorganisation vil bruge de nye muligheder, vi har fået på baggrund af fusionen i 2019, til at skabe endnu bedre resultater, både når det gælder branchens synlighed og arbejdsvilkår.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.