Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hvad sker der, hvis parterne ikke bliver enige?

Selv om det naturligvis er målet at nå frem til overenskomster, som alle parter er tilfredse med, vil der altid være en risiko for, at forhandlingerne kuldsejler undervejs. Her kan du se, hvad der så kommer til at ske.

  • Forhandlingerne mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og forbundene foregår normalt frem til begyndelsen af marts – eller til det tidspunkt, hvor forligsmanden indkalder parterne til videre forhandlinger i Forligsinstitutionen.
  • De nuværende overenskomster udløber 1. marts 2020. Der vil være varslet konflikt til det tidspunkt, men forligsmanden vil normalt udsætte konflikten i 2 x 14 dage.
  • Hvis der er overenskomstparter, der ikke kan blive enige – hvad enten det er i eget regi eller i Forligsinstitutionens regi – søger forligsmanden efter forhandling med DA og FH at udarbejde et mæglingsforslag. 
  • Dette forslag vil samle alle de områder, der endnu ikke har nået en aftale, samt de områder, der allerede har lavet en aftale.
  • Hvis forligsmanden må opgive at udarbejde et forslag, fordi afstanden mellem parterne er for stor, vil der blive konflikt i begyndelsen af april.
  • Hvis det lykkes for forligsmanden at udarbejde et forslag, vil det blive blive offentliggjort og sendt til afstemning inden udgangen af marts.
  • Resultatet af afstemningen vil normalt være kendt i midten af april.
  • Hvis mæglingsforslaget bliver forkastet, bliver der konflikt fem dage efter – det vil typisk sige i slutningen af april.

Læs mere om, hvad der sker i de generelle overenskomstforhandlinger

Læs mere om installationsbranchens vej mod nye overenskomster


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.