Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

KIWA: Vi bliver de-notificeret 19. januar

KIWA’s kunder har nu fået en frist for recertificering til den 19. januar. Herefter kan de berørte virksomheder kun CE-mærke bygningsstål efter EN1090, hvis de certificeres på ny af KIWA eller af et andet selskab.

– Vi bliver de-notificeret d. 19 januar 2020. Hvis en kunde har et certifikat baseret på vores akkreditering fra DANAK, så skal kunden kontakte os omgående, for at vi kan arrangere en ny-certificering inden d. 19 januar 2020 – eller senest inden virksomheden har behov for certifikatet i forhold til deres aktiviteter, oplyser Peter Lock, chef for KIWA i Danmark. 

KIWA oplyser også, at virksomheden har kontaktet samtlige danske kunder på telefonen for at tilbyde en ny-certiticering via KIWA-selskaber i Skandinavien inden de-notificeringen.

– Jeg håber naturligvis at alt er på plads for alle berørte firmaer inden d. 19 januar. Vi har ringet til kunderne, og vi har en medarbejder, som kun booker disse ny-certificeringer. Dertil kommer et stort hold bag dette fra Danmark, Sverige, Norge og Finland, siger Peter Loch.
Hvis KIWA formår at ny-certificere samtlige kunder, så vil det betyde, at ingen virksomheder kommer i klemme med CE-mærkning af byggestål på trods af KIWA’s de-notificering. 


Tidligere information i KIWA-sagen offentliggjort den i december 2019:

TEKNIQ Arbejdsgiverne har på baggrund af den verserende sag mellem KIWA Inspecta A/S og DANAK været i kontakt med Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen for at sikre de omhandlede medlemmers mulighed for at opretholde deres 1090-certifikat. Ifølge DANAKs opfattelse, vil en de-notificering af KIWA Inspecta medføre, at udstedte certifikater annulleres uden varsel. De medlemmer, der har 1090-certifikatet gennem KIWA Inspecta, er direkte informeret om deres situation. TEKNIQ Arbejdsgiverne har bedt TBST om at vurdere, hvordan det normative krav til ”løbende overvågning” efter standarden 1090-1 skal tolkes. 

– Afgørelsen om akkreditering kan tages i denne uge på baggrund af de seneste informationer fra virksomheden. Afgørelsen om de-notificering af certificeringsorganet tager tid at sagsbehandle og foretage en høring om. Derfor vil metalvirksomheder med et EN 1090-certifikat fra Kiwa kunne producere videre selvom certifikatet ikke mere er under akkreditering, idet afgørelsen om at de-notificerer certificeringsorganet først kan træffes i starten af januar, siger direktør Jesper Høy fra DANAK.

DANAK er en forkortelse for Den Danske Akkrediteringsfond, der er etableret som en uafhængig non-profit erhvervsdrivende fond. Hvis DANAK finder uregelmæssigheder under f.eks. en EN1090 audit, så kræver man en analyse fra det certificerende organ, så alle kan være helt sikre på, at alle andre udstedte CE-mærkninger er i orden.

Kiwa blev suspenderet i september – og har indtil nu ikke formået at få denne suspendering ophævet. Sagen startede med en dårlig beskrevet kvalitetshåndbog hos Kiwas kunde samt manglende auditering af boltsamlinger og overfladebehandling.

Kunderne ringer 

– Jeg ønsker ikke at kommentere på et forventelig udfald af denne sag. Vi ved, at sagens afgørelse er vigtig for mange virksomheder. En række Kiwa-kunder har henvendt sig direkte til os, og vi har talt med så mange som muligt. Men nu prioriterer vi at få behandlet sagen så hurtigt som muligt, siger Jesper Høy.

De-notificering af en certificerende virksomhed er en sjældenhed. For fem år siden var der en del-denotificering på vej, men den blev løst. 

– Hvis en sag ender i en de-notificering, så vil vi oplyse dette til offentligheden og samtidig vil virksomheden være pålagt at informere sine kunder om, at deres certificeringer på bygningsstål ikke længere er gyldige, siger Jesper Høy. 

Ikke flere frister 

Hvis Kiwa-sagen ender i en de-notificering vil der efter offentliggørelsen i januar ikke være en frist eller en periode, hvor kunder kan nå at skifte til en anden certificeringsvirksomhed og undgå et stop i muligheden for at levere CE-mærket bygningsstål. Fristen er i realiteten perioden fra nu til en evt. de-notificering i januar, oplyser DANAK.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.