Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Installatører i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

TEKNIQ Arbejdsgiverne afleverede sammen med Klimapartnerskabet for bygge- og anlægsbranchen 14 anbefalinger til regeringen den 16. marts 2020, som kan læses i dokumentet til højre på siden.

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren peger bl.a. på de mulige CO2-gevinster ved at fokusere på mindsket energispild, mere intelligent bygningsdrift og udfasning af fossile brændsler til bygningsopvarmning. I anbefalinger er der en lang række tiltag, der hver for sig kan bidrage til en reduktion af CO2-udledningen med op til 5,8 mio. tons CO2 årligt.

Heraf er det muligt at spare cirka 2.500.000 ton CO2 om året, alene ved at fokusere på fem initiativer, som bidrager til en optimal drift af bygninger. Der er tale om initiativer, som er omkostningseffektive, og som man kan gå i gang med at implementere nu-og-her

De fem initiativer er:

 1. Udfasning af naturgas – 1,54 mio. tons CO2.
  Naturgas til boligopvarmning udfases og erstattes af grønne alternativer.

 2. Intelligent styring af energiforbrug – 510.000 tons CO2
  Vi skal bruge energien, når den er grøn og billig.

 3. Udskiftning af oliefyr – 280.00 tons CO2
  Der er behov for krav og forbud for at komme af med de resterende oliefyr

 4. Optimering af varmepumper – 70.000 tons CO2
  Krav til service af varmepumper og til installatører hæver energieffektiviteten.

 5. Renovering af tekniske installationer – 70.000 tons CO2
  Incitamenter og bedre efterlevelse af krav sikrer optimering af bygningers installationer.

Hertil kommer yderligere ni initiativer, der vil understøtte den grønne omstilling.


Om klimapartnerskabet for bygge- og anlægsbranchen:

Regeringen har i november nedsat 13 klimapartnerskaber. Heraf er ét dedikeret til bygge- og anlægsbranchen.

Som led i partnerskabet skal blandt andet installationsbranchen byde ind med viden om energieffektivisering og optimeret drift i en arbejdsgruppe, hvor adm. direktør, Peter Kaas Hammer, Kemp & Lauritzen, er formand.

De 13 klimapartnerskaber skal komme med initiativer til regeringens klimahandlingsplan, der forventes at blive vedtaget efter sommeren. Klimahandlingsplanen skal indeholde de konkrete initiativer til, hvordan Danmark når i mål med en 70 procents reduktion af CO2-udledningen inden 2030.

Bygge- og anlægsbranchen består af 32.000 virksomheder, hvilket svarer til lidt under 10 procent af alle virksomheder i Danmark, og udgør cirka fem procent af den samlede danske økonomi.

Hvis man kigger på bygninger over hele deres levetid, er deres CO2-aftryk markant – lige fra materialeproduktion til opførelse og drift. Derfor vil man også kigge på alle aspekter af bygningernes samlede bidrag til klimaregnskabet under arbejdet i klimapartnerskaberne.

Formanden for det samlede klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren er adm. direktør i Aarsleff A/S Jesper Kristian Jacobsen, og de fem arbejdsgrupper er: 
 1. Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse
  Formand: Senior Vice President Henrik Frank Nielsen, Rockwool (Dansk Industri)
 2. Projektering og materialers indlejret CO2
  Formand: Vice President Ingrid Reumert, Velux Danmark A/S (Dansk Industri)
 3. Nedbringe drivhusgasudledning fra bygninger via energieffektivisering og optimeret drift
  Formand: Adm. direktør, Peter Kaas Hammer, Kemp & Lauritzen (TEKNIQ Arbejdsgiverne)
 4. CO2-reduktion i byggeprocessen
  Formand: Adm. direktør Ib Enevoldsen, Rambøll, (FRI)
 5. CO2-reduktion i anlægsprocessen
  Formand: Adm. direktør Michael S. Larsen, CG Jensen A/S (Dansk Byggeri).

I arbejdsgruppen omkring energieffektivisering sidder:

 • Peter Kaas Hammer, Adm, Direktør, Kemp & Lauritzen(formand)
 • Bygningsejere 
  • Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningen
  • Marius Møller, Direktør Ejendomme, Pension Danmark
  • Heine Knudsen, Enhedschef, Region H
  • Signe Primdal Lyndrup, Vicedirektør, Bygningsstyrelsen
 • Rådgivere
  • Lars Hedegaard Jepsen, Afdelingsleder, VVS, Ventilation & CTS, Rambøll
  • Michael Søgaard Rasmussen, Adm. Direktør Spangenberg & Madsen
  • Søren Riis Dietz, Partner, Bjerg Arkitektur
 • Installatører og entreprenører
  • Brian Ludvigsen, Adm. Direktør, Wicotec Kirkebjerg
  • Jens Frost Mikkelsen, Adm. Direktør, Intego
  • Lars Andersen, Udviklingschef IOT
  • Martin Mortensen, Teknisk konsulent, Dansk Elforbund
 • Komponentleverandører
  • Atli Benonysson, Vicepresident, Danfoss
  • Mogens Brusgaard, Adm. Direktør, Wexøe


Fra venstre Peter Kaas Hammer, adm. direktør, Kemp & Lauritzen, Ingrid Reumert vice president, Velux Danmark A/S, Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S), Jesper Kristian Jacobsen, adm. Direktør, Aarsleff A/S, Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President, Rockwool


klimapartnerskab bygge og anlæg

Fra venstre Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S) og Jesper Kristian Jacobsen, adm. Direktør, Aarsleff A/S


klimapartnerskab bygge og anlæg

Fra venstre Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S) og Peter Kaas Hammer, adm. direktør, Kemp & LauritzenSenest opdateret 03-04-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.