Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Skift korte uddannelsesaftaler ud med lange – og få større tilskud

Lærlingepakken, der blev vedtaget i slutningen af maj, betyder, at virksomheder kan få dækket hovedparten af deres lønudgifter til lærlinge i resten af 2020. TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer medlemsvirksomhederne til at benytte lejligheden til at skifte de korte aftaler ud med restaftaler nu.

Har du lærlinge på en kort uddannelsesaftale, er der penge at hente ved at opsige aftalen og i stedet indgå en restaftale for den resterende del af lærlingens uddannelsestid.

”På grund af den lærlingepakke, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i slutningen af maj, kan du som virksomhed faktisk få hele 90 procent i lønrefusion for restaftaler, der er indgået efter den 1. maj 2020,” siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Og da den forhøjede refusion gælder året ud, vil det være en oplagt lejlighed til at opsige de korte uddannelsesaftaler, virksomhederne eventuelt har med deres lærlinge, og erstatte dem med lange aftaler i stedet. På den måde får lærlingene en langt større tryghed i deres uddannelse, og virksomhederne får mulighed for i endnu højere grad at præge lærlingene – uden at det koster det store,” siger Tina Voldby.

”Kort fortalt er der en gevinst på enten 15, 45 eller 90 procent af lønomkostningerne i resten af 2020 ved at ændre de korte uddannelsesaftaler til restaftaler. Det er tal, der bør være interessante for langt de fleste virksomheder,” siger Tina Voldby.

Det kan du få i tilskud – og så stor er gevinsten ved at udskifte korte aftaler med restaftaler:

  • Hvis den korte uddannelsesaftale er indgået før den 1. maj 2020: I disse tilfælde er refusionen på 75 procent. Opsiger du den korte aftale og indgår en restlæreaftale, vil refusionen i form af løntilskud være på 90 procent i resten af 2020. Det giver en gevinst på 15 procent.
  • Hvis den korte uddannelsesaftale er indgået efter den 1. maj 2020 (og der er tale om den første korte uddannelsesaftale for den pågældende lærling i virksomheden): I disse tilfælde er refusionen på 45 procent. Opsiger du den korte aftale og indgår en restlæreaftale, vil refusionen i form af løntilskud være på 90 procent i resten af 2020. Det giver en gevinst på 45 procent.
  • Hvis den korte uddannelsesaftale er indgået efter den 1. maj 2020 (og der er tale om den anden korte uddannelsesaftale for den pågældende lærling i virksomheden): I disse tilfælde er der ingen refusion. Opsiger du den korte aftale og indgår en restlæreaftale, vil refusionen i form af løntilskud være på 90 procent i resten af 2020. Det giver en gevinst på 90 procent.

Læs mere om lærlingepakken!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.