Bliv opdateret på love og regler – 15 AMU-kursusdage med fokus på elinstallation i byggeriet

Har du ikke nok arbejde til dine medarbejdere, er her et fjernundervisningstilbyd med opstart i uge 22.

Tilskud 

Du kan sende dine medarbejdere på kurset uanset om de er hjemsendt på lønkompensation, eller de er i arbejde på virksomheden. Der udbetales ud fra normale vilkår VEU-godtgørelse (881,- pr dag) og tilskud fra kompetencefonden (400,- pr dag).  

Virksomheder, der benytter sig af trepartsaftalen om lønkompensation  

Virksomheden kan godt sende medarbejdere, der er på lønkompensation, på kursus. Lønkompensationen kan fortsætte under kurset, og dermed tæller medarbejderen stadig med i antallet af virksomhedens medarbejdere der anvender trepartsaftalen. Virksomheden kan dog ikke modtage VEU-godtgørelse, fordi de allerede modtager én offentlig ydelse nemlig lønkompensation.  

El-branchens Kompetencefond yder et fast tilskud på 400 kr. om dagen ved deltagelse i AMU-kursus. Dette tilskud kan modtages samtidig med, at virksomheden modtager lønkompensation. 

Faglige emner 

L-AUS – Energitjek & besparelser – El-sikkerhedsloven – Brandtætning – Bygningsreglementet – ATEX – Dimensionering af bolig/mindre erhverv og særlige områder – Gnistproducerende arbejde 

Læs mere i flyer med link til tilmelding her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.