Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hvis virksomheden må indstille driften pga. coronavirussen?

For virksomheder, der er omfattet af industri- og vvs-overenskomsten (tidl. Arbejdsgiverne-medlemmer) er der mulighed for at hjemsende uden varsel og uden løn efter overenskomstens regel om force majeure.

For virksomheder, der er omfattet af industri- og vvs-overenskomsten (tidl. Arbejdsgiverne-medlemmer) er der mulighed for at hjemsende uden varsel og uden løn efter overenskomstens regel om force majeure, hvis virksomheden:

  1. Dokumentérbart har foretaget alle rimelige foranstaltninger for at forhindre, inddæmme og undgå smittespredning, og
  2. på trods heraf har været nødsaget til at standse driften heller eller delvist efter påbud eller konkret anbefaling fra en dansk myndighed herunder Styrelsen for Patientsikkerhed.

For timelønnede medarbejdere, der omfattes af elektriker-overenskomsten eller vvs-overenskomsten, der ikke kan udføre arbejdet hjemme, kan man overveje at indgå aftaler med medarbejderne om at afvikle ferie, feriefridage og/eller afspadsering.

Varsling af restferie skal ske med mindst én måneds varsel, og det er derfor efter ferielovens regler ikke muligt at pålægge medarbejderen at holde ferie og/eller feriefridage i denne situation. Derfor er det som nævnt nødvendigt at indgå en aftale med den enkelte medarbejder.

Hvis det ikke er muligt helt eller delvist, kan det i de situationer, hvor der opstår arbejdsmangel, fordi kunderne for eksempel nægter at modtage medarbejderne eller byggepladser lukker ned, være nødvendigt at foretage afskedigelser som sidste udvej.

Det er vigtigt at bemærke, at et større antal afskedigelser kan medføre, at lov om kollektive afskedigelser skal overholdes.

Loven om kollektive afskedigelser finder anvendelse, når man påtænker afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage, som vil udgøre:

  • Mindst 10 personer i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 eller færre end 100 lønmodtagere
  • Mindst 10 procent af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere
  • Mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Hvis man påtænker at foretage et antal afskedigelser, der overstiger ovennævnte værdier, skal man kontakte TEKNIQ Arbejdsgivernes arbejdsmarkedsafdeling.

Som alternativ til afskedigelser kan arbejdsfordeling overvejes, hvorved arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode. 

Se nærmere herom på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering!

Læs også:

Hvad betyder lukning af erhvervsskolerne for virksomhederne?

Virksomhedernes situation efter regeringens seneste corona-udmeldinger

Læs mere spørgsmål/svar 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.