Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Nyt fra El-branchens Kompetenceudviklingsfond om virksomhedsplanlagt AMU

Fonden udbetaler som hidtil automatisk et tilskud på 400 kr. pr. kursusdag til virksomheder, der har haft medarbejdere på AMU-kurser, der er omfattet af positivlisten, hvis der er søgt om VEU-godtgørelse.

Udbetalingen forudsætter som hidtil, at virksomheden er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne, eller er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten der er tegnet med Dansk El-Forbund. 

Ved deltagelse i AMU-kurser kan der således både udbetales VEU-godtgørelse, der udgør 100 % af dagpengesatsen, i 2020 på 881 kr. pr. dag.  og et tilskud på 400 kr. fra kompetencefonden. 

Fra 1. januar 2020 overgår udbetalingen fra fonden til EVU. Tilskud for kurser gennemført i januar og februar 2020 udbetales i uge 11. Herefter vil der ske en månedlig udbetaling for gennemførte kursusdage i den foregående måned.  

Du finder positivlisten over AMU-kurser her:

Tilmelding til kurser via amukurs.dk


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.