industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

Brexit og CE-mærkning af udstyr

Hvad kommer Brexit til at betyde for handlen med CE-mærket udstyr og maskiner mellem Danmark og EU på den ene side og Det forenede kongerige (UK) på den anden side?

Fakta er, at lige nu ved vi reelt ikke, hvordan reglerne bliver. Meget afhænger af, hvilket Brexit vi får – bliver det en forhandlingsløsning eller et hard Brexit. 

Nogle ting ligger dog fast.  

  • Uanset hvordan udfaldet af Brexit forhandlingerne forløber, får vi nye toldprocedurer fra 1. januar 2021
  • CE-mærket skal i UK afløses af et UKCA-mærke
  • CE-mærket maskiner og udstyr anerkendes i UK indtil 1. januar 2021 – medmindre der opstår forskelle i reglerne mellem EU og UK
  • EU-harmoniserede standarder afløses i UK af BS-standarder
  • Certifikater fra en UK 3. part skal erstattes med certifikater fra en EU 3. part umiddelbart efter Brexit

De fælles europæiske standarder er i dag ofte et samarbejde med de internationale standardiseringsorganer. I dag er det kutyme, at hvis et oplæg til en ISO-standard er i modstrid med Maskindirektivet, bliver oplægget til den nye ISO-standard ændret så der opnås overensstemmelse med Maskindirektivet. Hvis man I UK ønsker at lave standarder der er i modstrid med de harmoniserede standarder, bliver konsekvensen at udstyr til UK skal specialfremstilles og UK udstyr til EU skal specialfremstilles. Det bliver dyrt for begge parter. Resultatet kan blive at vi ser at de britiske standarder BS bliver 99,97% identiske med de fælles europæiske EN standarder. Det er gisninger, men et godt bud.  

Eksporterer eller importerer du varer fra UK, har Virk.dk en tjekliste, som kan give et indblik i, hvordan din virksomhed rammes af Brexit. Se tjeklisten herTEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.