Arbejdstilsyn sætter fokus på vandrende arbejdstagere

Arbejdstilsynet har i den kommende tid særligt fokus på vandrende arbejdstagere. Det betyder, at virksomhederne kan få besøg af Arbejdstilsynet, der undersøger, om der er taget forholdsregler til at forebygge smitte med coronavirus fra denne medarbejdergruppe, og at medarbejderne er instrueret i, hvordan arbejdet skal udføres sikkert.

Arbejdstilsynet kan se på forholdene både i produktionslokalerne, i forbindelse med servicebesøg, under arbejdsmæssig transport og samkørsel – og også i forbindelse med de vandrende medarbejderes boliger, hvis arbejdsgiveren stiller disse til rådighed.

Et strakspåbud betyder, at virksomheden straks skal tage initiativ til at sørge for at bringe forholdene i orden.

Det er Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger, der ligger til grund for Arbejdstilsynets reaktion. Det betyder, at man kan få et påbud, hvis der ikke er taget forholdsregler i forhold til manglende mulighed for at holde fysisk afstand, at undgå fysisk kontakt og mulighed for hyppig håndvask/brug af håndsprit m.v.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg har udarbejdet en vejledning om håndtering af corona i byggebranchen. Den bliver løbende opdateret i forhold til udviklingen og kan findes her: https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt TEKNIQ Arbejdsgivernes arbejdsmiljøkonsulent Lone Alstrup på mobil 28 94 38 52.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.