Øget corona-tilsyn på byggepladser

Arbejdstilsynet vil i den kommende tid udføre særlige corona-tilsyn i bygge- og anlægsbranchen. Der vil være specielt fokus på vandrende arbejdstagere, men Arbejdstilsynet vil også undersøge, hvordan virksomhederne har arbejdet med at forebygge smitte med coronavirus generelt.

Det er arbejdsgiveren, der skal sikre, at de udenlandske medarbejdere er orienteret om de danske regler for forebyggelse af smitte, og at de er instrueret i at arbejde sikkert. Ligeledes er arbejdsgiveren ansvarlig for at føre tilsyn med, at instruktioner følges.

Arbejdstilsynet vil typisk afgive et strakspåbud, hvis arbejdsgiveren ikke har sikret forebyggelse af smittespredning af coronavirus i arbejdsmiljøet. Det gælder både på byggepladser, ved servicebesøg, under arbejdsmæssig transport og samkørsel – og også i forbindelse med de vandrende medarbejderes boliger, hvis arbejdsgiveren stiller disse til rådighed.

Et strakspåbud betyder, at virksomheden straks skal tage initiativ til at sørge for at bringe forholdene i orden.

Det er Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger, der ligger til grund for Arbejdstilsynets reaktion. Det betyder, at man kan få et påbud, hvis der ikke er taget forholdsregler i forhold til manglende mulighed for at holde fysisk afstand, at undgå fysisk kontakt og mulighed for hyppig håndvask/brug af håndsprit m.v.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg har udarbejdet en vejledning om håndtering af corona i byggebranchen. Den bliver løbende opdateret i forhold til udviklingen og kan findes her: https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona

For yderligere information eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent Lone Alstrup på 28 12 08 67.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.