edward-lorentzen-tekniq-arbejdsgiverne

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

elo@tekniq.dk 

7742 4270

Stærke SMV-muligheder i ny eksportpakke

Der er flere attraktive tiltag for metalindustrien i den nye eksporthjælpepakke, som et bredt flertal i Folketinget har lavet en aftale om.

Der er afsat knap 500 millioner kroner til at styrke eksporten – og TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler medlemmerne at udnytte de målrettede finansielle muligheder for at øge eller genstarte eksporten. 

Et af de styrkede områder er SMV:Digital. 

"Vi ved, at SMV:Digital før corona-krisen effektivt har hjulpet virksomheder videre i deres udvikling. Nu bliver der endda mulighed for decideret at søge tilskud til at indkøbe ny automatiseringsteknologi og software, når målet er mere eksport. Det er en mulighed, som vi vil opfordre medlemmerne til undersøge og benytte sig af i denne tid. Det kan være med til at skabe eksportafsætning til erstatning for andre tabte markeder," siger chefkonsulent Lise Daldorph. 

Der er afsat 35 millioner kroner til den ekstra støtte til SMV:Digital. Et andet meget relevant emne for SMV’ere i de nye eksportpakke er en øget ramme for vækst-kautioner fra Vækstfonden. Mange mindre virksomheder har realiseret eller belånt aktiver for at sikre den nødvendige finansiering til at holde virksomheden kørende.  

Det gør det svært for nogle virksomheder at finansiere nødvendige investeringer, der kan give eksport. Vækstfonden forventer øget pres på kautions-ordningen – ikke mindst fra virksomheder uden for de større danske byer. Folketinget har derfor afsat 35 mio kr til en øget tabsramme. Det vil til gengæld efter planen genere finansiering på omkring 175 mio kr, som også vil gavne dansk eksport. 

"Det er godt set af Folketinget. Denne indsats vil kunne hjælpe en række virksomheder i provinsen, som kan have finansieringsproblemer ved investeringer her under krisen. Det kan også hjælpe yngre virksomheder med ambitioner, men med et begrænset kapitalgrundlag til vækst og eksport," siger Lise Daldorph. 

Arbejder virksomheden på de mere risikable eksportmarkeder som Indien, Rusland eller Afrika, så er der også nye muligheder i hjælpepakken. Det er især målrettet eksport af grønne løsninger. 125 mio. kr ekstra er der afsat på området.  

"Det er generelt positivt, at der afsættes ekstra midler til eksportkredit hos Eksportkreditfonden. Den øgede støtte her handler både om eksport og miljø og grønne løsninger. Det giver god mening. Måske kan det åbne nye samarbejder og markeder for vores virksomheder inden for miljø og teknologi. Høj-risiko markeder kræver risikovillig kapital. Det kan man nu få støtte til at kaste sig over," siger Lise Daldorph.

Læs hele eksportaftalen her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.