DM i Skills 2021 aflyses - hvad betyder det for metalbranchen?

Danmarksmesterskaberne i en lang række håndværks-, service- og industrifag, der efter planen skulle gennemføres i Fredericia i februar 2021, aflyses på grund af corona-situationen.

Det resulterer i, at konkurrencen for klejnsmede-, industritekniker- og automatikteknikerlærlinge, er aflyst i 2021. 

For nuværende vil alle skolemesterskaber typisk være afholdt og nogle regionsmesterskaber er også gennemført. Konkret betyder det, at lærlingene må nøjes med titlerne skolemester eller regionsmester. De involverede virksomheder og lærlinge bliver orienteret af den erhvervsskole, hvor lærlingen er tilknyttet. Det er skolernes egen vurdering, hvorvidt de ønsker at afholde de skole- og regionsmesterskaber, som pt. ikke er gennemført.

Skills er der hvor landets bedste lærlinge viser deres talenter frem for besøgende. Skills trækker normalt omkring 50.000 besøgende og kårer danmarksmestre i mere end 40 fagdiscipliner.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.