troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Fremtiden for erhvervsuddannelser og lærlinge er til forhandling

Torsdag startede trepartsforhandlingerne om, hvordan man skal sikre, at manglen på lærepladser ikke bliver en bremseklods for tilgangen til erhvervsskolerne og den fremtidige strøm af faglært arbejdskraft. TEKNIQ Arbejdsgiverne deltager i forhandlingerne og aktivt i den løbende debat.

Det skal være lettere at få en læreplads. Det er hovedbudskabet fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, da hun torsdag den 17. september satte sig til forhandlingsbordet med arbejdsmarkedets parter.

I maj 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en aftale, som blandt andet via en markant løntilskudsordning skulle sørge for, at så mange elever på erhvervsuddannelserne som muligt fortsat kom i lære på en virksomhed på trods af den øjeblikkelige coronapandemi.

Både installationsbranchen og industrien har da også taget udfordringen op. Eksempelvis er antallet af nye uddannelsesaftaler i el- og vvs-virksomhederne nu på samme høje niveau som i 2019, og industrivirksomhederne har ligeledes fået begrænset faldet mærkbart.

I foråret blev der også afsat 500 millioner kroner årligt i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til nye initiativer, der skal fremme antallet af lærepladser og styrke erhvervsuddannelserne. Det er denne ramme, der nu bl.a. skal forhandles om.

TEKNIQ Arbejdsgiverne deltager i forhandlingerne. Vores vigtigste mål er at:

  • Sikre, at erhvervsudddannelserne fortsat er attraktive.
  • Styrke tilgangen til de tekniske erhvervsuddannelser.
  • Styrke fokus på teknologisk og digital udvikling på erhvervsskolerne og i uddannelserne.
  • Som et meget vigtigt fokuspunkt sikre, at de virksomheder, der uddanner mange lærlinge belønnes for dette, og bedre end i dag – og samtidig at de virksomheder, der ikke tager ansvaret på sig og uddanner lærlinge og dermed fremtidens arbejdskraft, skal betale en højere strafafgift end i dag. 

Vi vil desuden spille en aktiv rolle i den intense debat om, hvordan man bedst muligt styrker erhvervsuddannelserne og hele lærlingeområdet. En debat, der allerede kører for fulde omdrejninger, og hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne markerer sig på både de sociale medier og med en række debatindlæg den kommende tid.

Bl.a. har DI og Dansk Metal allerede været ude med en melding om, at de gerne ser flere faglærte med studenterhue. Noget, der har fået TEKNIQ Arbejdsgiverne til at reagere:

”Vi kæmper i forvejen mod myten om, at gymnasiet er den eneste rigtige vej for de unge. Og vi er langt fra målsætningen om, at 25 procent af de unge skal ind på erhvervsuddannelserne. Men løsningen er altså ikke at give hele Danmarks ungdom en studenterhue på hovedet – eller for den sags skyld lade erhvervsuddannelserne blive en slags underafdelinger til gymnasierne,” siger Troels Blicher Danielsen i et indlæg på LinkedIn.

» Se hele indlægget her.

» Og endnu et indlæg.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.