joergen-prosper-soerensen

Jørgen Prosper Sørensen

Uddannelsespolitisk konsulent

jps@tekniq.dk

7741 1525

Opfordring: Flere midler til Omstillingsfonden

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler uddannelses- og forskningsministeren at tilføre Omstillingsfonden yderligere midler.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har taget initiativ til, sammen med Dansk Erhverv, Dansk El-forbund, Teknisk Landsforbund og HK, at rette henvendelse til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og opfordret til, at tilføre Omstillingsfonden yderligere midler, da fonden er løbet tør for penge i 2020. De midler, der kan tilføres fonden, ligger pt. blot og samler støv, da der er uforbrugte midler fra 2018 og 2019, der kan frigives og sikre, at videreuddannelsesaktiviteten ikke går i stå. 

Omstillingsfonden blev oprettet i forlængelse af trepartsaftalen om Voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017 – fonden giver tilskud til kvalifikationsløft af faglærte og ufaglærte ved at deltage i akademimoduler/uddannelser. Beløbsrammen er 10.000 kr. pr. person årligt. 

Omstillingsfonden har været med til at fremme virksomhedernes og medarbejderes brug af efter- og videreuddannelse på videregående akademiniveau. Der har været et højt aktivitetsniveau, og fondens midler er opbrugt for resten af 2020. Derfor bliver det dyrere for virksomheder at sende deres medarbejdere på akademimoduler/uddannelser. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne håber, at organisationernes henvendelse vil blive modtaget positivt, da der er mange, som gerne vil i gang med eller fortsætte deres uddannelse her i efteråret. Mange står således allerede i dag på venteliste hos uddannelsesinstitutionerne.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.