Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Opkvalificer medarbejderne via el- og vvs-branchens AMU-kurser

Installationsbranchen er i solid vækst, og der er susende travlt i virksomhederne. Den teknologiske udvikling holder højt tempo og bidrager til behovet, for at virksomheder og medarbejdere sikrer sig opdaterede kompetencer.

El- og vvs-branchens uddannelsessekretariat (EVU) har netop udgivet to nye årskataloger med AMU-efteruddannelse for el- og vvs-branchen. Katalogerne er fyldt med gode, velkendte AMU-kurser samt flere nye og reviderede kurser. Blandt andet er samtlige kurser til sikrings- og alarmteknik opdaterede.

Der er bl.a. udviklet helt nye kursusforløb, der forventes udbudt medio 2021, om Internet of Things (IoT) i installationsbranchen samt kurser om cybersikkerhedeftersyn af elværktøj og ladestandere til elbiler for el-branchen og et kursus om større fjernvarmeanlæg, udviklet i samarbejde med Dansk Fjernvarme og HOFOR, for vvs-branchen.

I katalogerne er alle branchens AMU-kurser samlet og beskrevet med kursernes omfang og mål. 

Økonomi

  • Pris pr. kursusdag for faglærte vvs'ere eller elektrikere er typisk 124 kr. 
  • OBS! Prisen er højere, hvis deltageren har uddannelse på højere niveau, fx installatør. I 2021 er certifikatkurser dog udtaget, så de kan tages af personer med højt uddannelsesniveau til almindelig lav deltagerbetaling.
  • Der kan søges VEU-godtgørelse, der udgør 100% af dagpengesatsen (890 kr. pr. dag)
  • Ud over VEU-godtgørelse, kan der søges om tilskud på op til 500 kr. i kompetencefond. 

Kvalitet

  • El- og vvs-branchens AMU-kurser er alle blevet opdateret i samarbejde med virksomhedsrepræsentanter, der har fingeren på pulsen i forhold til prioritering og udvælgelse af det faglige indhold på kurserne.
  • Alle AMU-kurser afsluttes nu med en obligatorisk prøver, der dokumenterer, at deltageren har lært de mål, der er beskrevet for kurset. 

Gå på opdagelse i katalogerne

AMU-kursuskataloget rettet mod vvs-branchen er sendt ud med Dansk VVS nr. 1, som virksomheden netop har modtaget med udgangen af januar. Tilsvarende vil AMU-kursuskataloget rettet mod elbranchen ligeledes blive sendt ud sammen med Electra nr. 1, som lander i virksomhedens postkasse medie februar. 

Du kan også tilgå kursuskatalogerne online på EVU's hjemmeside. 

» Gå til Vvs-branchens Efteruddannelse Årskatalog

» Gå til El-branchens Efteruddannelse Årskatalog

Ved yderligere interesse for et specifikt kursus, kan du scanne den QR kode, der er ud for kurset. QR-koderne i kataloget er link til www.amukurs.dk, hvor tilmelding og udbudsdatoer samt afholdende skoler er beskrevet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.