Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder

Folketinget har nu førstebehandlet en ordning, som skal give små og mellemstore virksomheder mulighed for at få rentefrit lån

Det foreslås, at indføre en ny låneordning, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021, og som dækker en ordinær indbetaling og en udskudt indbetaling.  

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.  

Ordningen kræver desuden godkendelse fra EU-kommissionen. 

Derudover foreslås det, at betalingsfristen for registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. for marts, som skal indbetales den 15. april, udskydes til den 15. november 2021.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.