Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Virksomheder med lærlinge på skoleophold under restriktionerne

Mange virksomheder er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når deres lærlinge bliver indkaldt til skoleophold/undervisning under de nuværende restriktioner.

Sådan er restriktionerne for skolerne:

  • Lærlinge på erhvervsskoler hjemsendes til fjernundervisning. Her er få undtagelser, bl.a. vedrørende prøver. Fx har skolen mulighed for at indkalde lærlingen til fysisk tilstedeværelse til selve prøven, og for at udføre praktisk arbejde, der skal vurderes ved prøven.
  • Lærlinge og kursister kan kun bo på skolehjem, når skolen har indkaldt til undervisning/prøver, der er undtaget fra fjernundervisning. Dog må lærlinge og kursister bosiddende på Grønland, Færøerne og uden for Danmark godt bo på skolehjem og modtage fjernundervisningen der.
  • AMU-kurser skal afvikles som fjernundervisning eller aflyses – undtaget herfor er certifikatkurser.
  • Nye lærlinge og kursister må, hvis skolen skønner, det er nødvendigt, gerne møde kortvarigt ind på skolen, for at modtage instruktion i undervisningsplaner, IT-systemer og andet udstyr, hvor en gennemgang på skolen er nødvendig for at gennemføre fjernundervisningen.

Restriktionerne gælder i hele landet fra den 16. december og frem til den 28. februar 2021. 

Information fra skolen

Skolerne skal informere lærlingene om, hvordan skoleforløbet tilrettelægges. Der bør som minimum kunne forventes en form for skoleskema, hvor der er en plan for hver enkelt uge, som i grove træk beskriver indholdet – dvs. virtuel undervisning, og hvornår der i givet fald er undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse på skolen. Virksomheden bør samtidig informeres og tages med på råd i tilfælde, hvor det giver mening.

Retningslinjerne

Flytning af skoleophold:

  • • Planlagte skoleophold skal gennemføres. Skolen eller virksomheden kan kun flytte planlagte skoleophold, hvis begge parter er enige. Der kunne fx være virksomheder, der hellere vil udskyde hele eller dele af skoleopholdet, og håbe på, at det på senere tidspunkt kan afvikles uden restriktioner. Det kan kun lade sig gøre, hvis skolen kan planlægge det inden for lærlingens uddannelsestid. 
    • Hvis en flytning af et skoleophold kræver, at uddannelsestiden forlænges, skal lærling og virksomhed være enige, og der skal søges om forlængelsen i det faglige udvalg for uddannelsen. 

Deltagelse i virksomhedens produktion:

  • Lærlinge på skoleophold er afgivet til skolen, og virksomheden får AUB-lønrefusion. Dvs. at de ikke må deltage i virksomhedens produktion.

Muligheder og gode erfaringer

Der er en del virksomheder der har lærlinge, som gerne vil sidde i virksomheden, mens de har fjernundervisning. Virksomheden kan ikke stille krav til lærlinge om, hvor de er, når de modtager fjernundervisning, da de efter reglerne er afgivet fra virksomheden til skoleundervisning. Men der kan være fordele for både lærling og virksomhed: 

  • Lærlingen kan få hjælp af svendene og andre lærlinge, der ikke er på skole.
  • Virksomheden har en reel mulighed for at følge med i, om skolen opfylder deres pligt til, at lærlingen har skolearbejde i samme omfang som ved normal tilstedeværelse på skolen.

Der er også set eksempler på, at nogle skoler leverer materialer til lærlingen under fjernundervisningen. Nogle skoler har aftalt med virksomheden, at lærlingen kan være i virksomhedens værksted og udføre praktisk arbejde med de leverede materialer. Her skal virksomheden sikre sig, at lærlingen er dækket af skolens forsikring, da lærlingen er afgivet til skolen under skoleophold. 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.