Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hvad sker der, hvis parterne ikke bliver enige?

Selv om det naturligvis er målet at nå frem til overenskomster, som alle parter er tilfredse med, vil der altid være en risiko for, at forhandlingerne kuldsejler undervejs. Her kan du se, hvad der så kommer til at ske.

 • DA og LO opsiger nuværende overenskomster den 7. februar 2017.
 • 1. konfliktvarsel fra fagforbundene kommer senest den 15. februar.
 • 2. konfliktvarsel følger en uge efter.
 • Arbejdsgiverne følger normalt op med varsel om lockout. 
 • Hvis der ikke er forlig inden udgangen af februar, vil der opstå konflikt, medmindre forhandlingerne forinden er overgået til Forligsinstitutionen.
 • Normalt vil forligsmanden medio februar forhøre sig hos parterne, om hvordan forhandlingerne forløber. Hvis forhandlingerne er gået i stå, kan forligsmanden kalde parterne i forligsinstitutionen. Parterne kan også selv opfordre forligsmanden til at gå ind i forhandlingerne.
 • Selv om forhandlingerne er overgået til Forligsinstitutionen, kan parterne fortsætte forhandlingerne uden for Forligsinstitutionen, men de skal møde op, hvis forligsmanden indkalder dem. Når der har været forhandlet på alle overenskomster, og der er indgået forlig på hovedparten af disse, laver forligsmanden et mæglingsforslag. Alle forlig – såvel i som uden for Forligsinstitutionen – bliver indgået med forbehold for, at de skal indgå i et samlet mæglingsforslag fra forligsmanden.
 • De nuværende overenskomster udløber 1. marts 2017. Overenskomstparterne er forpligtede til at overholde den udløbne overenskomsts bestemmelser, indtil der er indgået en ny, eller en varslet konflikt træder i kraft.
 • Forligsmanden kan udsætte konflikten i 2x14 dage.
 • Mæglingsforslag fra forligsmanden er klar sidst i marts 2017.
 • Hvis der ikke er opnået enighed mellem TEKNIQ og et fagforbund på installationsområdet, kan et overenskomstområde ”samles op” af mæglingsforslaget. Det betyder sædvanligvis, at der gives samme reguleringer af lønsatser og genebetalinger som på gennembrudsforligene. Herudover kan der gives andre reguleringer, som er givet i gennembrudsforligene. Normalt sker der ingen regulering af prislister på minimallønsområdet. 
 • Urafstemning i april – resultatet kendes normalt cirka den 20. april 2017.
 • Eventuel konflikt vil ikke begynde før på den tredje dag, efter et mæglingsforslag er blevet forkastet.

Læs mere om, hvad der sker i de generelle overenskomstforhandlinger

Læs mere om installationsbranchens vej mod nye overenskomster

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.