Regeringens byggestrategi rammer ved siden af

Regeringen har fremlagt en byggepolitisk strategi, som er præsenteret af Rasmus Helveg Petersen (R). TEKNIQ, arbejdsgiver- og brancheorganisation for installatørvirksomhederne, synes strategien rammer ved siden af – selvom den også har positive elementer.

Administrerende direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ, kommenterer regeringens strategi:

- Når regeringen mener, at manglende konkurrence er hovedårsag til, at byggeri er dyrt i Danmark, så er det mildt sagt forkert. Alle tal viser tværtimod, at konkurrencen i branchen er benhård, både nationalt og med internationale virksomheder. Regeringen kan gøre meget ved prisniveauet ved i stedet at presse på for hurtigere regelharmonisering i EU og ved at ændre erhvervsvilkårene i Danmark, så de bringes på niveau med de lande, regeringen sammenligner byggepriserne med.


- TEKNIQ synes, det må være et klart mål for byggestrategien at hjælpe den danske byggebranche til at blive så konkurrencedygtig som mulig. Vores minister burde derfor glæde sig mere, når en dansk byggevirksomhed klarer sig godt, end når en opgave går til udlandet. Jeg undrer mig over, at strategien nærmest ser det som en succes at få flere opgaver udført af udenlandske entreprenører. Vores definition på succes er, at opgaverne udføres i høj kvalitet, til tiden, til prisen og i et godt og trygt arbejdsmiljø, og så er vi ret ligeglade med i hvilket land, entreprenøren har hovedkontor.

- Efter vores opfattelse går vejen til et bedre og mere effektivt byggeri først og fremmest gennem en bedre forberedelse af projektet med inddragelse af de virksomheder, som skal udføre byggeriet.

- Signalet om, at offentlige bygherrer ikke blot skal være optaget af at købe billigt ind, er godt og vigtigt. Der er kontante fordele ved at lægge størst vægt på, hvad en bygning koster i det lange løb – både at opføre og at drive. Det kan være kortsigtet og dyrt, hvis man kun ser på byggeomkostningerne. Især med tekniske installationer gælder det, at det samlet set betaler sig at bruge lidt flere penge på løsninger, som tjener sig hjem gennem billigere driftsøkonomi.

- De relativt få offentlige udbud, som kun har mødt behersket interesse fra entreprenører, får al for stor indflydelse på strategien. Markedet ændrer sig meget dynamisk i disse år, og også offentlige bygherrer kan fremme konkurrencen, hvis de i højere grad tilrettelægger udbuddene, så det er attraktivt at byde.

- Det er positivt, at regeringen arbejder med en strategi for hvordan, det offentliges byggeri kan blive bedre. Alt i alt har ministeren fremlagt en interessant bolsjeblanding med surt og sødt. Vi håber, udspillet er et forslag, som byggeriets parter kan samarbejde om at sortere i, så de offentlige byggemilliarder kan være til størst mulig gavn for alle i Danmark.

TEKNIQ er arbejdsgiver- og brancheorganisationen for installatørbranchen, som beskæftiger 40.000 medarbejdere med el, vvs, vedvarende energi, sikkerhed, data, automation m.v

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.