Stor stigning i antal nye lærlinge

Installationsbranchen fortsætter med rekordstort optag af nye lærlinge. Branchen beskæftiger en lærling hver gang der er ansat fem svende inden for el og vvs, viser TEKNIQs beregninger.

Installationsbranchen øger antallet af praktikpladser markant, viser tal, som Undervisningsministeriet har offentliggjort i dag om antallet af indgåede lærepladser i årets første ni måneder.

Fakta om branchens optag af nye lærlinge:
  • 23 procent flere elektrikerlærlinge kom i lære i en virksomhed i månederne januar til september 2014 sammenlignet med samme periode sidste år. En stigning fra 875 til 1.074 nye uddannelsesaftaler. I alt 3.388 elektrikerlærlinge står i øjeblikket i lære i virksomhederne.
  • 33 procent flere vvs-lærlinge kom i lære i en virksomhed i månederne januar til september 2014 sammenlignet med samme periode sidste år. En stigning fra 324 til 432 nye uddannelsesaftaler. I alt 1.402 vvs-lærlinge står i øjeblikket i lære i virksomhederne.
Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ, kommenterer de nye tal:

Tina Voldby- TEKNIQ glæder sig meget over, at branchen fortsætter med at tage flere lærlinge, selvom konjunkturerne peger nedad. Normalt følges antallet af nye lærlingeaftaler konjunkturudviklingen, så her ses et lyspunkt med en branche, som tager stort ansvar for at uddanne fremtidens faglærte arbejdskraft.

- Vi er superglade for, at antallet af uddannelsesaftaler har været stigende hele året, og at flere har mulighed for at tage den praktiske del af uddannelsen i en virksomhed. Antallet af nye kontrakter er rekordhøjt - for elektrikerne er der tale om det største antal i fem år, for vvs i fire år.

- Tallene understreger, at installationsbranchen er helt i top med at tage lærlinge. Vores beregninger viser, at branchen beskæftiger flere end 20 lærlinge per 100 svende, siger Tina Voldby.

TEKNIQ er arbejdsgiver- og brancheorganisation for installationsbranchen, som beskæftiger 40.000 medarbejdere og omsætter for 43 milliarder kroner. TEKNIQ er det fjerdestørste medlem af DA.

Yderligere oplysninger:
Underdirektør Tina Voldby, mobil 20 12 82 83

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.