Misvisende udtalelser om ny elektrikeruddannelse

Fælles pressemeddelelse fra Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, arbejdsgiverforeningen TEKNIQ og Teknisk Erhvervsskole Center.

I Ekstrabladet i dag udtaler en medarbejder fra TEC - Teknisk Erhvervsskole Center sig om den kommende revision af erhvervsuddannelserne for både elektriker- og vvs-energiuddannelsen.

- Udtalelserne er forkerte og er ikke dækkende for TEC’s vurderinger af uddannelserne. Jeg beklager, at arbejdet med at revidere uddannelserne er fremstillet på den måde, siger direktør Lone Hansen, TEC.

I artiklen siger en studievejleder fra TEC fejlagtigt, at kunderne i fremtiden ikke får brug for to håndværkere. Han siger også, at fagene med de nye uddannelser vil tage arbejde fra hinanden. Det er disse udtalelser, TEC, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet samt TEKNIQ tager afstand fra.

- Udtalelserne kan desværre give den opfattelse, at det fremover bliver ligegyldigt, hvilken slags håndværker man tilkalder, da alle nye lærlinge kommer til at få den samme grunduddannelse på erhvervsuddannelserne. Men det er grebet ud af luften og helt forkert, siger underdirektør Tina Voldby, arbejdsgiverforeningen TEKNIQ.

- De faglige udvalg arbejder i øjeblikket med en revision af begge uddannelser. Indholdet i de kommende uddannelser bliver ikke som TEC-medarbejderen er citeret for – og han har da heller ikke noget som helst at gøre med arbejdet, siger forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-Forbund.

- Ingen af os, der arbejder med at revidere uddannelserne, har tanker om at erstatte vvs-uddannelsen med en el-uddannelse - eller omvendt. Tværtimod arbejder vi på at forbedre begge uddannelser, så de i endnu højere grad ruster lærlingene til en fremtid med voksende faglige krav, siger forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Yderligere oplysninger:
Direktør Lone Hansen, TEC, mobil 61 79 51 73
Forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik og Rørarbejderforbundet, mobil 51 53 31 46
Forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-Forbund, mobil 20 24 03 53
Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ, mobil 20 12 82 83

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.