Flest lærlinge i installationsbranchen - og plads til flere

Med 20 lærlinge for hver 100 svende uddanner installationsbranchen flest lærlinge. Alligevel er der plads til flere unge i branchen, mener TEKNIQ Installatørernes Organisation med 2.800 virksomheder som medlemmer.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort analysen "Praktikpladspotentialet og benchmarking af erhvervsskolernes praktikpladsformidling”. Analysen er udarbejdet af Deloitte, som anslår, at der er mulighed for at finde yderligere 34.000 lærepladser i danske virksomheder.

Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ, kommenterer rapporten:

- Opgørelsen er så teoretisk, at man glemmer det faktum, at virksomheder må have opgaver i ordrebøgerne for at kunne beskæftige medarbejdere og på længere sigt tro på fortsat omsætning og indtjening – ellers er der ikke grundlag for at indgå uddannelsesaftaler af op til mere end fire års varighed.

- Installationsbranchen uddanner i dag 20 lærlinge for hver 100 svende, hvilket gør os til den branche som uddanner relativt flest lærlinge i virksomhederne.

- Alligevel tror jeg, at vi kan uddanne endnu flere og skabe flere gode praktikpladser. Sidste år var der da også en meget stor vækst i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, fordi branchen ser behovet for flere dygtige faglærte medarbejdere, og fordi der i årene siden krisen er indgået færre uddannelsesaftaler end i årene med vækst.

- Analysen dokumenterer, at der er meget stor forskel på, hvor gode erhvervsskolerne er til sikre, at eleverne får en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der er et klart behov for, at man nu finder ud af, hvilke initiativer som faktisk virker, så alle skoler kan lære og blive bedre.

- Det er også vores erfaring, at der er stor forskel på, hvor gode skolerne er til den virksomhedsopsøgende indsats. Det går bedst på de skoler, der opfatter virksomhederne som kunder, der skal plejes og serviceres og have leveret kvalitet i form af dygtige lærlinge. Vi oplever desværre, at nogle skoler forsømmer at hjælpe elever med at søge praktikpladser uden for de større byer. Virksomheder, der ligger blot 30 til 40 kilometer væk fra skolerne, fortæller os, at de har svært ved at få lærlinge.

- De bedste erhvervsskoler har en kontinuerlig dialog med virksomhederne. Bl.a. med jævnlige besøg hos virksomhederne, hvor der spørges ind til behovet for lærlinge og til de kompetencer, virksomhederne har brug for. Samtidig inviteres virksomhederne til at deltage i aktiviteter på skolerne, f.eks. mens lærlingene er på skole.

Tina Voldby har nogle helt konkrete råd til, hvordan skolen bedst forbereder lærlingene til at søge praktikplads:

- Det er helt afgørende, at skolerne lærer lærlingene selv at søge praktikpladser. Skolerne skal forberede dem grundigt på, hvordan det er at være på en arbejdsplads, og gøre det klart, at man selv aktivt skal opsøge virksomheden og ikke give op ved første afslag. Man må også sætte sig grundigt ind i, hvad virksomheden arbejder med og søge plads i virksomheder, hvor forretningsområderne matcher elevernes ønsker.

- Den personlige indsats, gå-på-mod og engagement lønner sig mest.

FAKTA om lærlinge i installationsbranchen


 Antal lærlinge pr. 100 svende
 Installationsbranchen under ét    
 20,3
 Vvs-branchen  14,3
 Elbranchen  24,6

Branchen beskæftiger lige omkring 5.000 lærlinge ud af en samlet medarbejderskare på 40.000, hvoraf cirka 60 procent er faglærte. Installationsbranchen omsætter for 43 milliarder kroner årligt.

Yderligere oplysninger
Tina Voldby, underdirektør TEKNIQ, mobil 20 12 82 83

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.