Træk udelukkelser tilbage

TEKNIQ beder Svendborg Kommune om at trække udelukkelserne af en række private virksomheder tilbage. Udelukkelserne er baseret på fejl og ukendskab til det private arbejdsmarked.

  • Alle krav og formaliteter er overholdt af Broby El, som Svendborg Kommune på et byrådsmøde den 9. december helt uberettiget satte på en sort liste over virksomheder, som ikke må arbejde for kommunen.
  • Ifølge Ernst & Young, som for Svendborg Kommune har undersøgt om en række virksomheder lever op til kommunens arbejdsklausuler, lever ansættelsesbeviserne i Broby El ikke op til lovgivningen. Ifølge konsulentfirmaet mangler arbejdskontrakterne en angivelse af arbejdstiden, men den fastsættes som altid i overenskomsten, ikke kontrakten.
  • TEKNIQ tager nu kontakt med Svendborg Kommune og DA for at få sagen løst hurtigst muligt og for at forhindre gentagelser i andre kommuner.
Underdirektør Thorkild Bang, arbejdsgiver- og brancheforeningen TEKNIQ, hvor Broby El er medlem, kommenterer den ulykkelige sag:

- Beskyldningerne mod Broby El er grundløse og bør trækkes tilbage hurtigst muligt. Broby El har ikke gjort noget galt. Kommunen og konsulentfirmaet Ernst & Young udviser et usædvanligt ringe kendskab til de almindelige ansættelsesforhold på det private arbejdsmarked.

- Det er meget useriøst at rette den slags beskyldninger mod lovlydige virksomheder. Vi opfordrer Svendborg Kommune til omgående at trække udelukkelsen tilbage og give Broby El en uforbeholden undskyldning. Det er ikke anstændigt at bruge så tyndt et grundlag til at rette så alvorlige beskyldninger mod private virksomheder. Kommunen må trække det hele tilbage og starte forfra på undersøgelsen af arbejdsklausulerne.

- Vi frygter, at andre kommuner og konsulentvirksomheder kan have tilsvarende mangler i deres viden. Vi vil derfor rejse sagen i DA og se, om vi eventuelt sammen med Kommunernes Landsforening kan få udarbejdet et kodeks for, hvorledes undersøgelser af denne art bør foregår.

- Hvis man som Svendborg Kommune ikke selv har og heller ikke kan finde rådgivere med det fornødne kendskab til love, regler og overenskomster, så bør man helt afstå fra at indføre og anvende denne form for arbejdsklausuler.

Yderligere oplysninger:
Underdirektør Thorkild Bang, TEKNIQ, mobil 40 46 42 19

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.