Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Installationsbranchen ansætter igen

Ny undersøgelse fra erhvervsorganisationen TEKNIQ viser, at installationsbranchen ansætter flere medarbejdere både nu og i årene, som kommer. TEKNIQ offentliggør i dag den omfattende, årlige Arbejdsmarkedsundersøgelse.

Undersøgelsens hovedresultater:

  • Antallet af beskæftigede i installationsbranchen steg med 4 procent fra april 2014 til 2015.
  • 10 procent af virksomhederne har forgæves forsøgt at rekruttere arbejdskraft i april måned 2015 – til sammenligning var det i april måned 2007 49 procent.
  • 26 procent af virksomhederne ansatte i april måned nye medarbejdere – sidste år var det 20 procent af virksomhederne, som ansatte i april.
  • 36 procent af virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere i år. 5 procent af virksomhederne forventer et fald i antallet af medarbejdere.
  • Flertallet af virksomheder (55 procent) oplever, at rekrutteringsudfordringen er uændret i forhold til sidste år.
  • Ses to år frem, forventer 54 procent af virksomhederne, at det bliver vanskeligere at rekruttere, end det er i dag. Men næsten lige så mange (44 procent) forventer uændrede rekrutteringsmuligheder.

- Branchen er igen begyndt at ansætte nye medarbejdere, fordi der er større aktivitet og fordi der også forventes en stigende aktivitet i de kommende år. Selvom fremgangen har været beskeden, ansætter virksomhederne igen flere faglærte medarbejdere, siger underdirektør Tina Voldby, fra erhvervsorganisationen TEKNIQ, som repræsenterer landets installationsvirksomheder.

- Medlemsundersøgelsen fra TEKNIQ viser, at Danmark har brug for, at de tekniske uddannelser tilføres et vitamintilskud i form af fokus og ressourcer. Ser vi nogle år frem, mangler Danmark elektrikere, vvs’ere og installatører til at løse væsentlige samfundsopgaver, bl.a. hele den grønne omstilling væk fra fossile brændstoffer. Der er som aldrig før brug for, at flere unge i dag vælger en teknisk erhvervsuddannelse, siger Tina Voldby.

- I branchen har vi desuden en opgave med målrettet at hive elektrikere og vvs’ere, som i nedgangsperioden har forladt branchen, hjem igen – der bliver nemlig brug for dem. Men selv hvis vi ikke gør noget, så vil der dog gå en del år, før installationsbranchen kan stå i en situation, hvor mangel på arbejdskraft begrænser de samlede aktiviteter. Branchen har stadig 2.250 færre beskæftigede nu end i årene før krisen, siger Tina Voldby.

- Vores undersøgelse viser, at medlemmerne gennem det sidste år har oplevet, at der går lidt længere tid, før den rette nye medarbejder er ansat. Få steder i landet har der også været vanskeligheder med at finde den fornødne arbejdskraft – særligt i de store byer og i forbindelse med de store infrastrukturprojekter. Den generelle situation er dog langt fra et problem, siger Tina Voldby.

Undersøgelsen er gennemført i slutningen af april 2015 som spørgeskemaundersøgelse blandt TEKNIQs medlemsvirksomheder. Desuden anvendes beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik, ledighedstal fra a-kasser og andre brancherelevante analyser.

Læs Arbejdskraftsundersøgelsen

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.