Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Det er nu hvis huset skal beskyttes mod sommerens styrtregn og skybrud

TEKNIQ om Teknik: Selv højtliggende huse må have hjælp til at modstå sommerens kraftige regnskyl. Det er nu, man skal sætte ind med den såkaldte op-ned-kur.Selv højtliggende huse må have hjælp til at modstå sommerens kraftige regnskyl. Det er nu, man skal sætte ind med den såkaldte op-ned-kur.

Fugleungerne har forladt rederne. Imens slapper mosset af på tagene og skrabes ned af de nu meget aktive fugle. Sammen med andre fremmelegemer lander mosset i tagrender og kælderhalse, hvor det sammen med rester af nedfaldne blade og bladskeder og venter på regnen.

- Når regnen kommer, føres naturens materialer hen til nedløbsrør og samlebrønde, som ofte stopper til. Og så er det, huset let kan tage skade, fordi tagrender, nedløb og brønde ikke fjerner de store mængder vand, fortæller teknisk konsulent Birger T. Christiansen, erhvervsorganisationen TEKNIQ. 

For at komme problemerne i forkøbet, kan den såkaldte op-ned-kur anvendes. Først går man op på stigen. Og bagefter ned på knæ, anbefaler erhvervsorganisationen TEKNIQ, som har landets installationsvirksomheder som medlemmer.

- Begynd med at finde stigen frem og rens tagrenden. Man kan tit klare sig med en gammel ske og en lille spand. Der findes også mere anvendeligt specialværktøj, bl.a. en manuel tagrenderenser eller en tagrenderobot. Har man ikke lyst til selv at stå på stigen, så ring til en blikkenslager. Det er en rigtig god investering med en fagmand, råder TEKNIQs Birger T. Christiansen.

Er man selv oppe på stigen, så husk at kontrollere tagrenden for utætheder og få dem udbedret.

Efter der er efterset og renset i højden, kommer turen til riste og afløb, f.eks. i kælderhalse og lyskasser. 

- Fej op, løft gitre og beskyttelsesanordninger og rens så godt som muligt i rørene. Jo bedre afløbene renses, jo mere regn kan komme væk, siger Birger T. Christiansen.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut stiger mængden af nedbør kraftigt. Siden 1970’erne er nedbørsgennemsnittet vokset med mere end 50 mm årligt samtidig med, at risikoen for skybrud og kraftig styrtregn vokser.

Giver man husets vandafledningssystem op-ned-kuren to gange om året, er man i langt de fleste tilfælde garderet mod regnskader. Sørger man for at holde tagrender, afløb og brønde regelmæssigt rene og rensede, slipper man også i næsten alle tilfælde for at få bøvl med sit forsikringsselskab, hvis skaden skulle opstå.

- Problemer med opstigende vand skyldes gerne helt andre forhold. Her kan være tale om kloakkernes dimensionering, højtliggende grundvand og andet, man ikke selv kan gøre noget ved. Men man kan få en installatør til at installere ventiler, der kan forhindre, at vandet trænger op fra kloakkerne og ind i kældre. Det bør man bestemt overveje, hvis ens hus ligger lavt, siger Birger T. Christiansen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.