Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Tak for en grøn, glædelig boligjob-ordning

Regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Konservative har med en bred aftale sikret, at boligjob-ordningen videreføres i årene 2015 til 2017.

  • I 2015 indføres med tilbagevirkende kraft en ordning, der svarer til den, der var i 2014, med et samlet fradrag på 15.000 kr. per person.
  • I 2016 omlægges ordningen, så den understøtter den grønne omstilling. Det samlede fradrag hæves til 18.000 kr. per person, fordelt på 6.000 kr. til fradrag for serviceydelser og 12.000 til fradrag for håndværksydelser. I den nye ordning fjernes fradraget for de typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte.
  • Samtidig afsættes yderligere midler til ordningen for energibesparende initiativer i private udlejningsbyggerier, så der også kan ydes tilskud til klimatilpasninger. Den samlede pulje udgør nu 50 mio. kr. i hvert af årene 2015 til 2017.

- TEKNIQ synes, det er flot, at regeringen allerede på den første arbejdsdag opfylder et markant valgløfte, endda med en bred aftale henover midten i Folketinget. Boligjob-ordningen har helt tydeligt været savnet af både forbrugere og branchen, siger adm. direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ.

- Ordningen, som elskes og kendes, er tilbage, og fra næste år er den udviklet til et robust grønt værn mod unfair konkurrence fra sort arbejde, siger Niels Jørgen Hansen.

- Samtidig vil fradragene fremme, at flere husholdninger selv aktivt tager del i den grønne omstilling til vedvarende energi og et lavere energiforbrug. Vi har brug for flere varmepumper, solceller og højtydende varmeanlæg i vores hjem, hvis Danmark skal nå de ambitiøse klimamål, siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.