Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Tiltrængte millioner til erhvervsskoler

Undervisningsminister Christine Antorini foreslår i dag, at erhvervsskolerne tilføres ekstra 150 millioner kroner. Pengene skal gå til moderne udstyr og højere kvalitet. TEKNIQ håber forslaget får bred opbakning i Folketinget.

- De 150 millioner kroner er en rigtig glædelig nyhed, som vi håber, Folketinget bakker op om. Pengene er tiltrængt, da erhvervsskolernes udstyr langt fra lever op til behovet og heller ikke følger med den teknologiske udvikling i erhvervslivet, siger Tina Voldby, underdirektør i arbejdsgiverforeningen TEKNIQ.

- Installationsbranchen har brugt den nye erhvervsuddannelsesreform til at udvikle to helt nye erhvervsuddannelser - nemlig en ny elektriker- og en ny vvs-energi-uddannelse, som matcher det fremtidige behov for kompetencer i virksomhederne, fortæller Tina Voldby.

- Hvis vi skal sikre, at den nye erhvervsuddannelsesreform bliver en succes og flere dygtige unge finder vej til vores uddannelser, så kræver det, at skolerne løbende investerer i kvalitet i undervisningen og i nødvendigt, tidssvarende teknisk udstyr til brug for undervisningen, siger Tina Voldby.

- Vores branche har taget supergodt imod de to nye uddannelser, den eneste bekymring har netop været, at skolernes udstyr ikke alle steder er helt up to date. Derfor haster det med at få pengene frigivet og prioriteret, siger Tina Voldby.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.