Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Gennembrud for ny type udbud i installationsbranchen

Halvdelen af de tekniske installatører skal i dag selv projektere de opgaver, som sendes i udbud. Det viser en ny undersøgelse fra erhvervsorganisationen TEKNIQ.

53 procent af installatørerne oplever i dag, at kunderne beder dem – og ikke arkitekter eller ingeniørfirmaer – om at projektere opgaverne. Udviklingen er ny og meget markant, viser en undersøgelse blandt medlemmerne i erhvervsorganisationen TEKNIQ.

- Vi bevæger os væk fra den traditionelle proces, hvor installatørerne udførte de opgaver, andre havde projekteret i detaljer. I dag er installationerne i bygninger så komplekse, at man finder de bedste løsninger ved at lade installatørerne projektere, siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør for TEKNIQ.

- Bygherrerne har en masse at vinde ved denne nye udbudsform. De tekniske installatører kommer i stadigt større grad til at tilbyde bedre løsninger, fordi de kan dele deres både praktiske og teoretiske viden med bygherren, som kan træffe bedre valg, siger Niels Jørgen Hansen.

Når TEKNIQ, som er en af Danmarks største arbejdsgiverforeninger, lørdag holder Årsdag i Aalborg Kongrescenter, er det med fokus på de store forandringer, de cirka 3.000 medlemsvirksomheder og deres 40.000 medarbejdere gør sig parat til.

Nye udbudsformer er en af de ændringer, som sidste år fik et stort gennembrud. Installationsbranchen omsætter årligt for 42 milliarder kroner, så der er store summer på spil i bl.a. supersygehuse, erhvervsbyggeri og almene boliger, hvor de tekniske installationer fylder stadigt mere i de samlede byggebudgetter.

For installatørerne er der perspektiver i at få en større rolle.

- For det første stilles der større krav til kompetencerne, og hér er installationsbranchen vant til, at virksomhedernes kompetencer hele tiden skal udvikles. For det andet er dyrere at udarbejde en hel løsning end det er at give en pris. Derfor er det vigtigt, at bygherrerne går efter færre, gennemarbejdede tilbud og gør op med den tro, at konkurrence forudsætter, at et meget stort antal virksomheder byder på den samme opgave, siger Niels Jørgen Hansen.

- De nye arbejdsformer giver bedre byggeri. Vi tror, at der vil komme et langt større fokus på levetidsomkostninger end på byggepriser. Totaløkonomien gør, at drift og vedligehold spiller en stor rolle for de valg, der skal træffes i byggeprocessen, siger Niels Jørgen Hansen.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Niels Jørgen Hansen, mobil 40 74 43 60

Cases: Virksomheder oplever flere funktionsudbud

Adm. direktør Gert Vesterlund, Robotek Gruppen, Birkerød

Oplever I større efterspørgsel fra kunderne efter funktionsudbud?

Ja. Hovedreglen er, at jo mere teknisk tungt et udbud er, jo mere oplever vi funktionsudbud. Vi laver meget arbejde med vandbehandling og vandværker, og her ønsker kunderne, at vi er med i hele fasen fra projektering og frem til udførelse. Jeg er sikker på, at udviklingen vil fortsætte.

Hvilke gevinster giver funktionsudbud?

Vi kan selv være med til at præge projektet og lave det på den måde, vi mener det skal laves. Så projekterer vi ud fra det, vi er bedst til og har gode erfaringer med. I sidste ende bliver det forhåbentlig et bedre projekt, når vi er både rådgivere, projekterende og udførende.

Hvilke udfordringer giver funktionsudbud?

Jo mere du står for at skulle regne og projektere selv, jo mere skal du også have den viden i huset i stedet for blot at være udførende. Du skal have folk, der både er gode til at beregne og projektere. Kort og godt: Stærke vidensarbejdere. 

Kontakt:
Gert Vesterlund
40 59 79 40
gvj@robotek.dk

 

 

Administrerende direktør Jon Sørensen, Ribe VVS, Ribe

Oplever i større efterspørgsel fra kunderne på funktionsudbud?

Ja, der er i løbet af årene kommet flere og flere af den slags opgaver. Vores erfaringer med det er gode. Vi kan godt lide den form for udbud, og vi er en del af rigtig mange totalentrepriser. 

Hvilke gevinster giver det?

Det er en fordel, at vi har ingeniøren med under vores vinger, så han arbejder for os og prøver at få optimeret projektet, og overliggeren ikke ligger højere, end hvad der er krav om i udbuddet. Samtidig kan vi selv vælge den leverandør af produkter, som vi har den bedste indkøbsaftale med. Når det derimod er bygherrens ingeniør, der har ansvaret, så er han ofte presset hårdt på prisen for at levere vvs-ydelsen, og så kan han være tilbøjelig til ikke at få projektet trimmet ned i detaljen. For ham er det typisk vigtigst at få projektet leveret hurtigst muligt.

Når det er os, der har ansvaret fra starten, tænker vi også i, at vi skal have så få reklamationer og garantiarbejder på projektet som muligt. Derfor tænker vi på driften i det lange løb og tager eksempelvis højde for, at vandkvaliteten i nogle områder kan tære på rørene.

Hvilke udfordringer er der ved at tage flere funktionsudbud?

Det kræver en større grad af indsigt i byggesagen i projekteringsfasen. Og det kræver også nogle andre kompetencer i firmaet, end dem vi traditionelt har haft. Man er nødt til at have en medarbejder, der har teknisk indsigt i forhold til dimensioneringen. Det er ikke gratis at ansætte den type medarbejdere, men min oplevelse er, at man til fulde får dækket sine udgifter.

 

Kontakt
Jon Holm Sørensen
40 42 06 21
jon@ribevvs.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.