Læs Markedsanalysen

Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Installatører håber på ny vækst

Installationsbranchen i tal: TEKNIQ udgiver i dag Markedsanalyse 2015. Analysen belyser en branche, der præges af at omstille Danmark fra fossile brændstoffer, og som fylder stadigt mere i moderne bygninger og anlæg.

Hovedkonklusioner fra TEKNIQs Markedsanalyse 2015:

 • Branchen kom gennem 2014 med et aktivitetsniveau 0,7 procent højere end i 2013.
 • Danskerne tog BoligJobordningen til sig: Branchens lave aktivitet i første halvdel af 2014 opvejedes af et stærkt andet halvår, hvor BoligJobordningen særligt i de sidste måneder løftede aktiviteten. 
 • I år og næste år forudser installatørerne vækst båret af grøn omstilling, et boomende solcellemarked, nye hospitalsinstallationer, forsigtig vækst i nybyggeriet og en generel forbedring af dansk økonomi.
 • TEKNIQ forventer, at aktiviteten stiger fra 43,1 milliarder kr. til 44,0 milliarder kr. fra 2014 til 2015 og til 45,3 milliarder kr. i 2016, hvilket giver vækstrater på 2,0 procent i 2015 og 3,0 procent i 2016.
 • Væksten i aktiviteten forventes ikke at slå fuldt igennem på beskæftigelsen, hvor TEKNIQs prognose peger på 400 flere beskæftigede ved udgangen af 2015 og 800 ved udgangen af 2016.

2014: Svag vækst i dansk økonomi – hjælp fra BoligJobordningen

2014 bød ikke på den vækst, branchen og en lang række økonomer ventede ved årets indgang. I stedet lagde året ud med et aktivitetsfald i første halvår. Installationsbranchens samlede omsætning nåede ved årets udgang en stigning på 300 millioner kroner, en samlet vækst på 0,7 procent. En vækst lavere end Danmarks samlede økonomi, hvor BNP-væksten er opgjort til 1 procent i 2014.

- Branchen kunne have oplevet et bedre 2014, som med en yderst lille stigning i omsætningen endte med lavere aktivitet end alle forudsigelser. Den vækst, vores branche fik del i, kommer altovervejende fra BoligJobordningen, som fastholdt rigtigt mange arbejdspladser og ikke mindst bidrog til væksten i nye lærepladser, siger administrerende direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ.
 • Aktiviteten i elbranchen faldt med 100 millioner kroner til 23,8 milliarder kroner (-0,3%).
 • Aktiviteten i vvs-branchen steg med 400 millioner kroner til 19,3 milliarder kroner (2,1%).
 • Branchen er rykket tilbage til start: Omsætningen i 2014 var blot 0,5 procent lavere end i 2005, året før sidste opsving begyndte.
 • Beskæftigelsen voksede ganske lidt, mens lærlingeoptaget er steget betydeligt – fra januar til november 2014 med 19 procent, svarende til 284 flere lærepladser i installationsbranchen.[1]
 • Fra 2008 til 2010 faldt branchens omsætning med 24 procent.
 • Fra 2010 til 2012 steg branchens omsætning med 11,5 procent hjulpet af solceller og BoligJob-ordning.
 • I 2013 faldt branchens omsætning med 5 procent, primært på grund af politisk opbremsning i den populære solcelle-ordning.
- Branchen har endnu ikke mærket et opsving og beskæftigelsen er fortsat omtrent 5.000 færre end i 2008, hvor branchen toppede med 45.000 medarbejdere. På beskæftigelsesområdet bidrog installatørerne i 2014 med at ansætte markant flere lærlinge i virksomhedspraktik, siger Niels Jørgen Hansen.

2011-2016: Udvikling i installationsbranchen

Udvikling i branchen

 2015-2020: Tilvækst – markedet udvides med vedvarende energi

TEKNIQs medlemmer forventer begyndende vækst i de kommende år. Årsagen skal ses i tre positive udviklinger:

 • Flere og flere tekniktunge nybyggerier, fx de store investeringer i superhospitaler, hvor omkring 40 procent af byggesummen går til installationer og øvrig teknik.
 • De ambitiøse klimamål for Danmark, hvor udskiftning af oliefyr til fossilfri varme, den store interesse for solceller og varmepumper til både industriel og privat brug sætter et stort præg på arbejdet. 
 • Vækst for industri- og eksportvirksomheder øger behovet for automatik.
 • Den generelle vækst i Danmark og Europa fører til større aktivitet i samfundet, flere investeringer i intelligente bygningsinstallationer og øget behov for serviceopgaver.
- Jo længere, vi ser frem, jo mere tror installatørerne på vækst i deres virksomheder. Energirenoveringer og investeringer i vedvarende energi vil præge branchen i de kommende fem år, hvis der forsat er incitamenter, der stimulerer til omlægning fra fossil til grøn energi, siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ håber på en bedre solcelleordning, der hjælper den grønne omstilling, støtter forbrugerne og stimulerer konkurrencen:

- Den nuværende stop-and-go-politik er ikke til glæde for nogen, hverken forbrugere eller branche. Forbrugerne kan ikke planlægge deres indkøb, og branchen kan ikke planlægge beskæftigelse og uddannelse af personalet. Det seneste ansøgningsboom viser, at en hjælpende økonomisk gulerod hjælper, og at danskerne har taget solcellerne til sig, siger Niels Jørgen Hansen.

- Vi tager solcelleordningen op politisk for at finde en løsning, der på en og samme tid tilgodeser miljøet, forbrugerne og branchen. Desuden vil det uden tvivl fremme konkurrencen, hvis ordrerne kommer løbende i stedet for som nu i kunstige ryk, siger Niels Jørgen Hansen.

Udvikling i branchens omsætning fordelt på ejendomstyper

– milliarder kroner


Væsentlige byggeprojekter med stor andel af installationer

– milliarder kroner

Vækstområder for el-branchen

- procent af installatører, som venter stigning

Vækstområder for vvs-branchen

- procent af installatører, som venter stigning


Analysen er på 20 sider og baseret på kørsler fra Danmarks Statistik, tal fra a-kasserne, ministerier og på egne undersøgelser, bl.a. ved spørgeskemaundersøgelsen med deltagelse af 30 procent af TEKNIQs 2.800 medlemsvirksomheder.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.