Energispareordningen må laves om

De op mod to milliarder kroner i energiselskabernes energispareordning udnyttes ikke fuldt ud. En undersøgelse fra erhvervsorganisationen TEKNIQ viser, at langt flere installatører kan inddrages i ordningen.

- Desværre er energispareordningen både ukendt og besværlig at bruge. Vi har at gøre med en ordning, der i kroner og øre løber op i omtrent det dobbelte af BoligJobordingen. Med så omfattende en ordning er det helt afgørende, at alle forbrugere har nem adgang til støtten, siger administrerende direktør Niels Jørgen Hansen, erhvervsorganisationen TEKNIQ, talerør for 3.000 installatører.

Han er helt enig med klimaforskeren professor Frede Hvelplund, Aalborg Universitet, som i P1 Morgen i dag fortalte, at ordningen må laves om.

- Ordningen rammer helt ved siden af de private forbrugere og de mindre virksomheder, hvor der findes et meget stort potentiale for klimaforbedringer. I dag går pengene fra ordningen primært til de største virksomheder, mens de almindelige husholdninger og mindre virksomheder kun indbetaler til den. Ordningen er i dag skruet sådan sammen, at den er besværlig at bruge for langt de fleste, siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQs medlemsundersøgelse viser, at 55 procent af de professionelle installatører ingen erfaring har med at søge tilskud på vegne af kunderne. Hertil kommer, at tre ud af 10 installatører må opgive at søge om tilskud fra energispareordningen, fordi den er uoverskuelig og bureaukratisk. Dermed går husholdninger og virksomheder glip af deres andel af de enorme støttebeløb. I de kommende år ventes de tvungne indbetalinger til ordningen at løbe op i to milliarder kroner. Penge, som i øjeblikket forvaltes af energiselskaberne.

- Installatørerne har en vigtig opgave i at hjælpe erhvervsliv og forbrugere til at spare energi og bidrage til den grønne omstilling. Men når selv fagfolk har svært ved at anvende ordningen, er det tydeligt, at ordningen trænger til forbedring, siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ har anbefalet Folketingets Energiudvalg at revidere ordningen, så den bliver mere effektiv.

- En omfattende gennemgang af ordningen foretaget af Deloitte viser, at vi får for lidt for pengene. Energiselskabernes omkostninger for at opnå en sparet kilowatttime stiger, og den udvikling må vendes. Vi kan få mere for pengene, hvis energiselskaberne forpligtes til at inddrage andre aktører og købe besparelserne, hvor de er billigst, siger Niels Jørgen Hansen.

- Målet må være, at vi som samfund kan spare mere energi for de meget store summer, der udbetales i støtte. Ordningen må gøres kendt af alle og udbredes, så det store energipotentiale blandt mindre og mellemstore virksomheder udnyttes. Samtidig er det vigtigt, at private husholdninger stimuleres til at investere i mere moderne energiformer, siger Niels Jørgen Hansen.

Anvendelsen af energispareordningen varierer alt efter, hvilken del af installationsbranchen man spørger. I vvs-branchen har hele 54 procent brugt ordningen. I den noget større elbranche anvender 34 procent af installationsvirksomhederne ordningen.

- Når vi nu ved, at både det private og det professionelle marked reagerer positivt på tilskud, så er det ærgerligt, at energispareordningen og dens tvungne opkrævning af et milliardbeløb forbliver en hemmelighed. Der er brug for, at kendskabet til ordningen udbredes, og at den gøres tilgængelig for alle, ikke kun de allerstørste virksomheder, siger Niels Jørgen Hansen.

Niels Jørgen Hansen, adm. direktør TEKNIQ, træffes på 40 74 43 60

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.