Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Folketinget sender Rigsrevisionen efter energiselskabernes milliardopkrævninger

Folketinget har bedt Rigsrevisionen om at endevende energiselskabernes energispareordning. Ordningen løb sidste år op i 1,6 milliarder kroner, som opkræves direkte på forbrugernes energiregninger.

Folketingets statsrevisorer har bedt Rigsrevisionen belyse energiselskabernes energispareordning. Revisionen kommer til at kortlægge tre væsentlige aspekter ved ordningen, som i 2006 opstod ved en frivillig aftale mellem energiselskaberne og klima- og energiministeren. 

De seneste fem år er der årligt udtaget mellem 100-150 sager til stikprøverne – ud af de alene i 2015 cirka 100.000 sager i alt (altså langt under én procent). Prøverne indikerer, at der hvert år er fejl i mere end 25 procent af de undersøgte sager. Alligevel er praksis fortsat næsten uændret år efter år.

Rigsrevisionen skal nu svare på:

  • Er ordningen omkostningseffektiv? 
  • Har der været misbrug af tilskuddene? 
  • Er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets tilsyn tilfredsstillende?

TEKNIQs administrerende direktør Niels Jørgen Hansen siger i en kommentar:

- Der er al mulig grund til at sikre, at de mange penge bruges så godt som muligt.

- Jeg er overbevist om, at man kan spare mere energi for pengene. Vi har brug for at spare meget mere på energien, hvis Danmark skal gøre sig fri af de sorte, fossile brændstoffer og basere fremtiden på grøn energi. Ved at inddrage flere aktører i ordningen, kan den blive langt mere omkostningseffektiv.

- Folketinget fortjener ros for nu at give ordningen et stort serviceeftersyn. Den har kørt upåagtet i 10 år, hvor der er opkrævet stadigt flere penge hos forbrugerne uden nogen politisk debat eller kontrol. Energispareordningen er omdrejningspunktet for den grønne omstilling i Danmark, og det er afgørende for ordningens troværdighed, at der ikke snydes med energikundernes penge.

- TEKNIQ afholdt for et år siden en politisk konference om ordningen. Lige siden har vi peget på, at der er behov for at stramme op og gøre energispareordningen mere markedsorienteret. Erfaringerne med ordningen viser helt tydeligt, at der kan leveres flere energibesparelser for de samme penge, og derfor må ordningen fremover sikre, at midlerne anvendes, hvor de gør mest gavn.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.